Мобилно меню

2.25 1 1 1 1 1 Rating 2.25 (32 Votes)

снимка1На 21 март в София се проведе научна среща-дискусия в рамките на международния проект „Science and Orthodoxy around the World“ („Наука и Православие по света“). Той се организира от Института за исторически проучвания в Атина, в сътрудничество с редица научни организации от целия свят (повече за резултатите от проекта и проведените досега срещи – тук). Интердисциплинарният екип включва над 50 специалисти от 15 страни, представители на различни академични области като природни науки, философия, история и богословие и др. Участниците се надяват чрез разнообразни инициативи да активизират диалога между научния и религиозния мироглед особено в традиционно православните страни.

Участниците в проекта изграждат паралелно голяма база данни с отворен достъп посредством събирането, описването и представянето на гледните точки и позициите, публикувани през последните десетилетия на различни езици и места (книги, специализирана периодика, традиционни и нови медии и т. н.). Тези позиции, които имат значение за днешния диалог между наука и религия в различните страни, ще бъдат достъпни за широката публика след предстоящото стартиране на базата данни, която ще бъде свободно достъпна на посочения онлайн портал. В процес на изграждане е също така дигитална колекция с интервюта, която ще представи мненията на значими мислители в изследваната област от Гърция, Русия, Украйна, Румъния, България, Сърбия, Грузия, а също така и в Обединеното кралство, Съединените американски щати, Франция и Австралия.

снимка2Сред дългосрочните цели на проекта „Наука и Православие по света“ е да се утвърди една постоянна платформа за интелектуален обмен на международно ниво между изследователи от различните научни дисциплини и православни мислители. Цели се също така да се даде стимул за по-активен диалог между наука и религия в православния свят. Според документацията проектът се стреми да направи този диалог достатъчно видим на световно ниво, както и да постави православния християнски свят на картата на проучванията на връзките между наука и религия.

Софийската среща беше поредната проява, предшествана от подобни събития в Атина, Сидни, Москва, Букурещ и др. Проф. дфн Нина Димитрова от Института за изследване на обществата и знанието към БАН говори на тема „Моменти от историята на взаимоотношенията религия-наука в България през 20-21 век“, а доц. д-р Павел Павлов от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ изнесе доклада „Православно богословие и наука в България“. Модератори на срещата, провела се в хотел „Кристал палас“, бяха проф. дин Александър Костов и гл. ас. д-р Ивайло Начев от Института по балканистика към БАН.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uxp34 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.