Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

news 1499Православният богословски факултет към ВТУ „Св. Кирил и Методий” приема студенти по две акредитирани специалности:

  • ТЕОЛОГИЯ и ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА

Завършилите специалността Теология получават степен бакалавър с професионална квалификация „Теолог, учител по религия”. Те намират реализация в системата на Българската православна църква, държавното и частното образование, социалната сфера, културните институции, медиите и други.

Завършилите специалност Църковни изкуства получават степен бакалавър с професионална квалификация „Художник – църковни изкуства”. Те получават правото да проектират и реализират цялостни и частични иконографски изписвания на храмове, изпълнявани в различни техники – икони, миниатюри, стенописи, мозайки и други.

Молби за попълване на свободните места се приемат в сградата на Ректората (2 аудитория) на 29 и 30 юли 2014 г. от 8:30 до 16:30 ч.

На 31 юли 2014 г. ще бъде обявено класирането.

Записване – 1 и 2 август 2014 г.

Условия за кандидатстване:

1. За участие се допускат:

- кандидат-студенти, успешно положили изпити за съответната специалност във ВТУ през 2014 г.; 

- с оценка от държавен зрелостен изпит от 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. или 2014 г., съответстващ на дисциплините, с изпит по които се кандидатства в съответната специалност.

- успешно положен през 2014 г. конкурсен изпит в друго акредитирано висше училище, валиден за специалността.

Забележка: Положените кандидатстудентски изпити във Факултета по изобразително изкуство се признават за всички специалности от направления Изобразително изкуство и Педагогика на обучението по изобразително изкуство.

2. Записаните за студенти през уч. 2014/2015 г. нямат право да участват.

3. В молбата специалностите се посочват в определен от кандидат-студента ред.

4. При подаване на молбата се представя оригинал и копие на дипломата за средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след оформянето на документите.

5. Заплаща се такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране – 30 лв.

Цена на молбата за кандидатстване – 15 лв.

За повече информация: http://www.uni-vt.bg 

Тел. 062/ 618 243; 618 362.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9ux43 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Всяко нещо намира покой в своята среда и стихия: рибата – във водата, огънят – в движението нагоре; всичко се стреми към своята среда. Душо моя, ти си безплътен дух, безсмъртна. Единствено у Него ти ще намериш покой.
Св. Тихон от Воронеж