Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

imagуВеликотърновският университет "Св. Кирил и Методий" обявява конкурси за прием и обучение на докторанти през уч. 2013/2014 г. по следните научни специалности:

- Теология (История на съвременните православни църкви) – 1, редовно обучение;
- Теология (Методика на обучението по религия) – 1, редовно обучение;
- Теология (Съвременна катехизация) – 1, задочно обучение;
- Теология (Стар Завет) – 1, редовно обучение;
- Теология (Нов Завет) – 1, редовно обучение;
- Теология (Християнска социология) – 1, редовно обучение;
- Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства – 2, редовно обучение.

В срок два месеца от датата на обявлението кандидатите подават следните документи: заявление до ректора, автобиография, диплом с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен "бакалавър" и диплом с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен "магистър". Допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.

Съгласно чл. 11, ал. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ приемът се извършва в отдел НИХТИД в Университета. За справки и повече информация: тел. 062/618-312 и сайта на ВТУ.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xqpwq 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Човек може да изглежда мълчалив, но ако сърцето му осъжда другите, то той бърбори неспирно; друг обаче може да говори от сутрин до вечер и все пак да бъде истински мълчалив, т. е. да не казва нищо безполезно.
Авва Пимен