Мобилно меню

4.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 4.78 (18 Votes)
До  православните  българи, които с добра воля желаят да помогнат със знанията си по изготвянето на окончателния текст на устава на Българската православна църква

Възлюбени в Господа чеда и приятели на Българската православна църква,

Христос Воскресе!

Като председател на комисията по изготвяне решенията на VI-я църковно-народен събор ви моля най-сърдечно да помогнете да изготвим окончателния текст на устава на Българската православна църква, който  втората сесия трябва да приеме и да гласува от 6 до 11 октомври 2008 г. в Рилската света обител.
                                   
За ваша информация ви известявам, че съгласно решенията на Първата сесия на 27 май 2008 г. бяха изпратени: правилникът, решенията на Първата сесия, одобрените членове на устава от 1-ви до 33-ти член включително, изложението на събора и предложеният от Св. Синод текст от 34-ти до 242-ри член. До 10 юли епархийските митрополити с делегатите си ще работят върху текста и направените от тях изменения и допълнения ще бъдат изпратени на главния секретар на Св. Синод, за да ги предаде на избраната от събора комисия от 8 митрополита, които могат да призоват експерти и до 25 септември 2008 г. да изготвят консолидиран текст, който Св. Синод ще предложи на втората сесия за окончателно гласуване.

Наред с епархийските митрополити и епархийските делегати обаче аз моля и всички вас, които обсъждахте работата на VI-я църковно-народен събор в медиите,  в интернет, по радиото и по групи, да ни помогнете, като ползвате публикувания в "Двери" текст на синодалния проект за изменение и допълнение на устава на БПЦ от 34 до 242 чл. и безпристрастно, с благоговение, добра воля и познания в църковното и гражданското право, професионално да си кажете мнението по всеки един член, по който мислите, че може да дадете своя принос. До 10 юли 2008 г. трябва да направите всичко възможно да изпратите своите писмени предложения до Негово Светейшество Българския Патриарх Максим, председател на VI-я църковно-народен събор, за да бъдат включени  за разглеждане от Синодалната архиерейска комисия.

Всички знаете, че условията за живот са променени и то в световен мащаб. Трябва ни обновен устав, който да отговаря на новите условия. Църковната традиция и каноните обаче трябва да бъдат в основата на всяка промяна. Одобреното от събора е за дълъг период и затова VI-ят църковно-народен събор е от изключителна важност.

Сега му е времето. Държавата си каза думата в 2002 г. със Закона за вероизповеданията. Св. Синод се постара да предложи текст за измененията и допълненията на сегашния устав от 31 декември 1950 г. Шестият църковно-народен събор успя да разгледа и приеме само 33 члена. Останалите до 242-я член предстоят да бъдат приети и гласувани от втората сесия през октомври. Дайте да помогнем на избраната от събора комисия да изготви консолидирания текст до 25 септември 2008 г. Имаме време до 10 юли да обсъдим текста и според професионалните ни познания на закона и канона да  вземем отношение по този актуален за нас въпрос.

Бог ще ни помогне, ако сме едно и работим заедно в Христово име. Една сесия не беше достатъчна, за трета няма време. Уставът на БПЦ трябва да бъде готов до края на 2008 г. На 1 януари 2009 г. той трябва да стане наш закон. Защото ние сме признати със закон, но продължаваме да съществуваме, без да имаме регистриран устав.

Помогнете, моля ви, с вашата мъдрост, добра воля и благонамереност.

С обич във  Възкръсналия Господ,                                  
На САЩ, Канада и Австралия
Митрополит ЙОСИФ                                   

Вижте също:
Проект "Работилница в помощ на Шестия църковно-народен събор"  

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/k84w 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...
Човек може да изглежда мълчалив, но ако сърцето му осъжда другите, то той бърбори неспирно; друг обаче може да говори от сутрин до вечер и все пак да бъде истински мълчалив, т. е. да не казва нищо безполезно.
Авва Пимен