Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Съюз на глухите в България

Сряда, 12 Юли 2006 Написана от Полина Спирова
Съюзът на глухите в България (СГБ) е неправителствена организация на гражданите с увреден слух, която защитава интересите на нечуващите хора в нашата страна.

Създаден е през 1934 г. Днес наброява близо 10 хил. членове.

Съюзът осъществява дейности, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на лицата с увреден слух в страната. Грижи се за социалното им развитие, подпомага образованието им, духовното и интелектуалното им израстване.

През 70-годишната си активна дейност СГБ си е поставял като основна задача организирането и развитието на българския жестомимичен език, който се явява основно средство за облекчаване на комуникацията и достъпа до пълноценна информация на хората, лишени от слух. Плод на тази активна дейност през годините са:

  •  речник на българския жестомимичен език със 700 думи и жестове, издание 1960.;

  •  речник на българския жестомимичен език от 3000 думи и жестове, издаден на видеокасети през 1992 г. и отпечатан в издание през 1996 г.;

  •  периодично се провеждат курсове за подготовка на жестомимични преводачи (тълковници), в помощ на следствените и съдебните власти като вещи лица, както и в помощ на просветната и културно-масовата работа, провеждана със съюзните членове.

Жестомимичният език е уникално явление, с което най-добре са запознати хората, които работят в системата на СГБ. Те се основават на многогодишната си дейност, на натрупания близо 70-годишен опит и практика в тази област и на подготвените жестомимични преводачи и лектори.

Към Съюза на глухите е създаден Национален методически и консултативен център по жестомимичен език. Негов координатор е инж. Миряна Мошева.

Съюзът на глухите издава вестник „Тишина”.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/w46 

Редакционни

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме