Мобилно меню

4.9466666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (75 Votes)

Image 5860021 305 0УТРИННА

Шестопсалмие

Алилуйя, гл. 2:

Стих: Блажени, които си избрал и приближил да живеят в Твоите двори, Господи! (Пс. 64:5А)

Алилуйя, алилуйя, алилуйя!

Стих: Техните души ще обитават в добро място. (срв: Пс. 24:13)

Алилуйя, алилуйя, алилуйя!

Стих: И паметта за Тебе е от род в род. (Пс. 101:13)

Алилуйя, алилуйя, алилуйя!

Тропар, гл. 8

Εдинствени Създателю, Който с дълбоката Си мъдрост човеколюбиво устройваш всичко и на всички даваш полезното, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха упованието си на Тебе, Твореца и Създателя, и наш Бог. (2 пъти)

Слава… и сега…

Ти си за нас и стена, и пристан, и благоприятна молитвеница пред Бога, Когото си родила, Богородице не познала мъж, спасение за верните.

Малка ектения

Свещеникът: Защото Твоя е властта и Твое е царството, силата и славата на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Първи седален, на мъчениците, глас 4 (от октоиха на владеещия глас):

Като се въоръжиха с кръста, Твоите мъченици, Христе Боже наш, победиха козните на врага, който от край време е зъл, засияха като светила, наставляват хората и дават изцеление на нуждаещите се; по техните молитви спаси нашите души.

Твоите мъченици, Господи, чрез страданията си получиха от Тебе, нашия Бог, нетленни венци, защото, като имаха Твоята сила, повалиха мъчителите и съкрушиха безсилната дързост на бесовете; по техните молитви спаси душите ни. 

Стих: Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище, Бог Израилев. (Пс. 67:36)

С кръвта на Твоите мъченици по цял свят Църквата се украси като с багреница и висон, затова Ти пее, Христе Боже: изпрати снизхождението Си на Твоите люде, дарувай мир на народа Си и велика милост на душите ни.

За починалите

Стих: Блажени, които си избрал и приел, Господи. (Пс. 64:5)

Спасителю, като добросърдечен и всесилен, и единствен човеколюбив упокой душите, които си преселил от временния живот, като снизходителен прости стореното от тях и помилвай, Милостиви, делата на Твоите ръце по молитвите на Богородица, единствени Човеколюбче.

Слава, и сега, Богородичен:

Чиста, всенепорочна и неизпитала брак, която единствена роди във времето вечния Син и Слово Божие, Него моли заедно със светите и почитани патриарси и мъченици, и пророци, и преподобни да ни дари очистване и велика милост.

Преди да се запеят Заупокойните „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при панихидната маса. Докато се пеят, дяконът/свещеникът кади към масата и околовръст към богомолците в храма.

Заупокойни „непорочни“ тропари, глас 5:

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. (Пс. 118:12)

Хорът на светците намери извора на живота и райската врата, дано намеря и аз пътя чрез покаянието, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

В древност Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя божествен образ, но заради престъпването на заповедите ме върна в земята, откъдето бях взет; води ме отново към Твоето подобие, като ми върнеш древната красота.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Образ съм на Твоята неизказана слава, макар да нося раните на прегрешенията; смили се над Своето създание, Владико, и ме очисти чрез милосърдието Си, дари ме с жадуваното отечество и ме направи отново жител на рая. 

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби.

Упокой, Боже, Твоите раби, и ги засели в рая, където е мястото на светиите, Господи, и където праведниците светят като светила; упокой Твоите починали раби, като не гледаш на всичките им съгрешения.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух.

Благочестиво да възпеем трисветлото сияние на едното Божество: свят си, безначални Отче, събезначални Сине и божествени Душе! Просвети нас, които с вяра Ти служим, и ни избави от вечния огън!

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасение на всички! Чрез тебе човешкият род намери спасение, нека чрез тебе да намерим рая, непорочна и благословена Богородице.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Слава на Тебе, Боже! (3 пъти)

Ектения за починалите

ДяконътПомилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай. 

ХорътГосподи, помилуй (3 пъти, мертвено).

Още се молим за упокоение на душите на починалите Божи раби (имената) и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, небесното царство и прощение на греховете им да изпросим от Христос, безсмъртния Цар и наш Бог.

ХорътПодай, Господи.

ДяконътНа Господ да се помолим!

СвещеникътБоже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, срази дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, сега поменати, в място светло, в място тревисто, в място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с дума или дело, или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши, едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина.

ДяконътНа Господ да се помолим! 

ХорътГосподи, помилуй!

СвещеникътЗащото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, и затова на Тебе отдаваме слава заедно с безначалния Твой Отец и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков.

ХорътАмин!

Седален (след евлогитариите), глас 5

Упокой, Спасителю наш, с праведните Твоте раби, и ги всели в Твоите жилища, както е писано, като презреш, Човеколюбче, като благ прегрешенията им, волни и неволни, и всички знайни и незнайни.

Слава на Отец и Син, и Свети Дух, и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

От Дева изгря за света, Христе Боже, и чрез нея ни направи синове на светлината. Помилвай ни!

Свещенослужителите влизат в олтара, а четецът чете 50 псалом.

Канони, непреведени, гледай указанията в типика.

Кондак

Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите раби там, където няма болка, ни печал, но е живот безкраен.

Икос

Безсмъртен си единствено Ти, Който сътвори и създаде човека; ние, земните, сме създадени от пръст и в същата пръст ще отидем, както си заповядал Ти, Който ме създаде и ми рече: ти си пръст и в пръстта ще се върнеш! – където ще отидем всички човеци, които от надгробния плач правим песента Алилуйя.

Синаксар

В този ден празнуваме паметта на (светиите на деня). В този ден честваме и паметта на от века благочестиво починалите наши отци и братя, които приеми в Твоите жилища на праведните, Владико Христе, и ни помилвай, защото единствен си безсмъртен. Амин.

Ирмос, Песен 8 от канона за починали, гл. 4:

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Даниил разпери ръце в рова и затвори лъвската паст, а въоръжените с добродетели младежи, любители на благочестието, угасиха огнената сила и викаха: всички Господни творения, благославяйте Господ!

Честнейшую.

ДяконътБогородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът (речитатив): Душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си, защото ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му, и Неговата милост е от род в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраам и семето му довека.

Песен 9, ирмос.

Чрез болестта на непослушанието Ева получи проклятието, а чрез рожбата в утробата ти, Дево Богородице, разцъфна благословение за света, затова всички те величаем.

Малка ектения 

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Светилен (за събота)

Създателю на всички, Ти като Бог владееш над мъртви и живи и чрез Твоите светии просвети цялата земя; спаси тези, които Те възпяват.

Слава, и сега, Богородичен:

С тебе се хвалим, Богородице, и пред Бога те имаме за застъпница, протегни непобедимата си ръка и срази враговете ни, изпрати на твоите раби помощ от Светия (Бог).

Хвалитни стихири (от октоиха)

Всякое дихание, глас 4 

Всичко, което диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата, хвалете Го във висините! На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

За мъчениците

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Кой не се удивлява, като гледа добрия подвиг, с който се подвизавахте, свети мъченици? Как, макар да бяхте в плът, победихте безплътния враг, като изповядахте Христос и се въоръжихте с кръста? Затова по достойнство станахте прогонители на бесовете и победители над варварите, като непрестанно се молите да се спасят душите ни.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Свети мъченици, вие бяхте съпричастни на ангелите и в съда мъжествено проповядвахте Христос, защото изоставихте всички приятни неща в света, сякаш не съществуват, а се държахте за вярата като за сигурна опора, затова, като отхвърлихте заблудата, изливате дарове на изцеления за вярващите и непрестанно се молите да се спасят душите ни.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и флейти. (Пс. 150:4)

Как да не се удивляваме на вашите подвизи, мъченици, защото вие бяхте в смъртни тела, а победихте безплътните врагове, не ви уплашиха заканите на тираните, нито се бояхте от приложените ви мъчения; наистина достойно ви прослави Христос и измолвате велика милост за душите ни.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, което диша, да хвали Господ! (Пс. 150:5-6)

Достойна е смъртта на Твоите светци, Господи! Защото, убивани с меч и с огън, и студ, те проляха кръвта си, но имаха надежда от Тебе да вземат награда за трудовете си, претърпяха и получиха от Тебе, Спасителю, велика милост.

Слава (мертвен): Както цвят увяхва и сянка преминава, и всеки човек се разлага, но пак, щом затръби тръбата, мъртвите като от земетръс ще се изправят, за да Те посрещнат, Христе Боже; тогава, Владико, които от нас си приел, настани душите им в жилищата на Твоите светии, Господи.

И сега: Радвай се, Мария, Богородице, неразрушим и най-свят храм, както казва пророкът: свят е Твоят храм, дивен в правдата.

Велико славословие – чете се

На Тебе слава подобава, Господи, Боже наш, и на Тебе слава възнасяме, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците – благоволение! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи, Сине единородни, Иисусе Христе и Свети Душе! Господи Боже, Агнец Божи, Сине на Отец, Който вземаш върху Си греха на света, помилвай ни. Ти, Който вземаш върху Си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, Който седиш отдясно на Отец, помилвай ни! Защото само Ти си свет, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бог Отец. Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: Господи, помилвай ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта Си към тия, които Те познават. 

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално, и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. На Тебе слава подобава, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Просителна ектения

Свещеникът: Защото благословена и славна е силата на Твоето царство, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Стиховни стихири, покойни, глас 4, подобен Да́л еси́ зна́мение:

Наистина е страшно тайнството на смъртта! Как душата насила се разделя от тялото, по божествената воля се отлъчва от съюза и съчетанието на естествената връзка? Затова Те молим, Животодавче, упокой починалите в жилищата на Твоите праведници, Човеколюбче.

Стих: Техните души ще пребъдват в добро място. (срв: Пс. 24:13)

Като сън изглежда смъртта за вярващите в Тебе, защото Ти, Който владееш над всичко, беше положен в гроб и съкруши властта на смъртта, и унищожи многовековното й насилие, затова Ти умоляваме, настани починалите в жилищата на Твоите светци, в непреходните Си обители.

Стих: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. (Пс. 64:5А)

Ти си наша правда и освещение, и изкупление на душите ни, защото ни доведе при Отец оправдани и изкупени, като пое на Себе Си полагащото ни се наказание, а сега те умоляваме, починалите упокой в радост и светлина, Благодетелю и Спасителю наш!

Слава, и сега, БогородиченКато следваме казаното от богоречивите пророци, ние те признаваме за Богородица, Всенепорочна, защото ти роди Бог, Който необяснимо се въплъти и избави от прегрешенията нас, пленените; Него моли сега, Пречиста, да просвети с озарението Си починалите твои раби.

Благо есть, (Пс. 91:2-3)

Добро нещо е да славим Господ и да възпяваме Твоето име, Всевишни, да разгласяме сутрин Твоята милост и Твоята истина – всяка нощ.

Трисвятое

Тропар, гл. 8

Εдинствени Създателю, Който с дълбоката Си мъдрост човеколюбиво устройваш всичко и на всички даваш полезното, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха упованието си на Тебе, Твореца и Създателя, и наш Бог. (2 пъти)

Слава… и сега…

Ти си за нас и стена, и пристан, и добре приета молитвеница пред Бог, Когото си родила, Богородице, не познала мъж, спасение за верните.

Ако няма литургия: сугуба ектения и отпуст.

СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Антифон 1, гл. 2

Стих 1: Добро е да славим Господ и да възпяваме Твоето име, Всевишний. (Пс. 91:2)

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. (Пс. 91:3)

Стих 3: Праведен е Господ и няма неправда в Него. (Пс. 91:16)

Малка ектения

Антифон 2, гл. 2

Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. (Пс. 92:1А)

Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен сый, поющия Ти, алилуия.

Стих 2: И Той утвърди вселената, която няма да се поклати. (Пс. 92:1Б)

Стих 3: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс. 92:5Б)

Единородний Сине:

Малка ектения

Антифон 3

Во царствии Твоем помяни нас, Господи...

Малък вход

Входно, гл. 2:

Приидите поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен сый, поющия Ти, алилуия.

Тропар, гл. 8

Εдинствени Създателю, Който с дълбоката Си мъдрост човеколюбиво устройваш всичко и на всички даваш полезното, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха упованието си на Тебе, Твореца и Създателя, и наш Бог. (2 пъти)

На храмовия светия

Кондак, глас 8

Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Прокимен, глас 6.

Душите им ще бъдат настанени на добро място. Стих: Господи, Боже мой, викам към Тебе.

Апостол (1 Сол. 4:13-18)

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуйя, глас 6

Стих 1: Блажени, които си избрал и приел, Господи. (Пс. 64:5)

Стих 2: Паметта за Тебе е в род и род. (Пс. 101:13)

Евангелие на панихидата.

Причастен (Пс. 64:5).

Блажени, които си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуйя.

След „Буди имя Господне“, ако предстоятелят реши, хорът запява поменни стихири, гл. 4

С душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, запази ги в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.

В Твоето място на покой, Господи, където се покоят всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото си единственият Човеколюбец.

Слава: Ти си Бог, Който слезе в ада и развърза окованите. Сам и душите на Твоите раби упокой!

И сега: Единствена чиста и непорочна Дево, която роди безсеменно Бога, моли да се спасят техните души.

Ектения за починалите

Дяконът: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилвай.

Хорът: Господи, помилуй (3 пъти, мертвено).

Още се молим за упокоение на душите на починалите Божи раби (имената) и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на греховете им да изпросим от Христос, безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи.

Дяконът: На Господ да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, срази дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, сега поменати, в място светло, в място тревисто, в място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с дума или дело, или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши, едничък Ти, Господи, си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Хорът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме слава с безначалния Твой Отец и пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков.

Хорът: Амин! Вечная памет (3 пъти).

Отпуст

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас чрез благодатта и човеколюбието Му всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин.

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава на Отец и Син, и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помилвай (три пъти). Благослови!

Свещеникът дава отпуст:

Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на св. (името на храмовия светец), на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на св. (името на светеца/светците на деня), чиято памет честваме, и на всички светии да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилвай ни и ни спаси.

Народът: Амин.

Редакция на превода: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d8pa4 

Разпространяване на статията: