Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

999702 900Изследване на Института за демографски изследвания на Руската академия на науките (РАН) показва, че през последните 14 години равнището на религиозност в младежка среда е спаднало наполовина (2008 г. – 60%; 2021 г. – 30%). Нерелигиозните млади хора са се увеличили четири пъти.

21% от младежката група (от 14 до 29-годишни) са променили светогледната си позиция в полза на атеизма: „преди вярващ, сега невярващ“. Реалната религиозност е още по-ниска, отбелязват учените.

По почти всички показатели за религиозно поведение през годините (изповед, причастие, пост) религиозната активност е спаднала до равнището на статистическата грешка (1-4%). Честото посещаване на църква сред младите хора от всички възрастови групи през 2021 г. е регистрирано на равнище от 6-7%.

Това е периодът, когато РПЦ се ползваше със свобода и огромна финансова и политическа подкрепа от страна на държавата, обществено влияние и власт, построиха се стотици нови храмове и църковното ръководство отчиташе ежегодно мисионерски програми сред младежта. От 2010 г. всички руски ученици на възраст 10-11 години изучаваха религия под формата на предмет „Основи на религиозната култура и светска етика“. Най-много ученици изучаваха светска етика (ок. 40%), а православие – ок. 30%.

В концепцията за успешна мисия на Московска патриаршия беше заложена основната идея, че осигуряването на средства и обществено влияние с помощта на държавата ще доведе до повишаване на интереса на хората към вярата и до тяхното въцърковяване. В Москва и централния регион, за които се отнася изследването на РАН, църковната дейност е най-активна и там са съсредоточени най-големи ресурси. Практиката показва, че нищо от това не е допринесло младите хора да разпознаят Христос в църковните послания и публично присъствие. Напротив, дори и тези, които са имали религиозен интерес, са го загубили. В провинциалните региони на Руската федерация атеистичните нагласи в населението са още по-силни.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8cy93 

Разпространяване на статията: