Мобилно меню

1.6942148760331 1 1 1 1 1 Rating 1.69 (121 Votes)

3f61На свое заседание от 30 юни т. г. Св. Синод на Македонската православна църква прие становище, в което настоява при евроинтеграционния процес на страната да се защитят „македонските национални интереси, а спорните исторически въпроси да не бъдат част от преворната рамка“. Накрая се изразява надежда българските власти да дадат на „македонското малцинство в България право да упражнява основните си човешки права на реципрочна основа“.

Ето и целия текст на изявлението:

„Светият архиерейски синод на Македонската православна църква – Охридска архиепископия (МПЦ-ОА) на своето редовно заседание, проведено на 30 юни 2022 г., разгледа няколко въпроса и събития, свързани с текущия църковен живот, като прие годишния епархийски отчет както в родината, така и в диаспората, и проследи дейността на църковните възпитателно-просветни институции.

Св. Синод се спря и на събитията, свързани с евроинтеграционния ни процес и апелира за ненакърнимо запазване на македонските национални интереси. Синодът очаква по прозрачен начин правителството, в сътрудничество с всички компетентни обществено-политически фактори в македонското общество, да изгради позиция, която напълно да запази македонската идентичност, македонския език и култура в рамките на европейските ценности. В този процес историческите въпроси и Договорът за добросъседство с България не трябва да бъдат част от преговорната рамка.

Изразяваме надежда, че българските власти ще осъзнаят реалността и ще си припомнят препоръките на международните институциия, и ще дадат възможност на македонското малцинство в България да упражнява основните си човешки права, всъщност на реципрочна основа – имайки предвид искането на българската към македонската страна“.

Няколко дни по-късно, на 5 юли, Св. Синод на МПЦ се събра на извънредно заседание по повод вълненията в Македония относно френското предложение за разрешаване на спорните въпроси с България. Синодът призовава отново да се пазят „ненакърнени македонските национални интереси“ (без да уточнява в какво конкретно се изразяват те), протестиращите да изразяват позицията си мирно, без да разрушават обществено имущество. И по-конкретно в това изявление се казва:

„Св. Синод обърна внимание със загриженост на ситуацията, породена от последното ревизирано френско предложение, както и на последиците, които ще произтекат от него, и отново апелира за ненакърнимото запазване на македонските национални интереси.

Като синод очакваме правителството и всички останали обществено-политически фактори, участващи в този процес, да се обединят и да изградят стратегия, която да запази изцяло македонската идентичност, македонския език, култура и история в семейството на европейските народи.

Синодът уведомява обществеността, че ако македонската самобитност бъде застрашена под каквато и да е форма, МПЦ-ОА няма да го приеме. Същевременно призоваваме македонския народ и всички граждани на македонското общество към пълно единство, като използват всички демократични средства за запазване на своето съществуване. Тези, които пък са решили да упражнят правото си чрез протест, трябва да го направят достойно, без насилие и без унищожаване на обществени блага“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8yahq 

Разпространяване на статията: