Мобилно меню

4.4814814814815 1 1 1 1 1 Rating 4.48 (54 Votes)

302096.pВолоколамският митр. Иларион (Алфеев) коментира писмото на руските свещеници в защита на политическите затворници по т. нар. „московско дело“. Неочаквано той се застъпи за правото на всеки свещеник да постъпва по съвест и да защитава публично един или друг човек, когото смята за онеправдан.

В интервю за телевизионното предаване „Църквата и светът“ митр. Иларион заяви:

„Всеки свещеник е призван да постъпва според съвестта си. Всеки свещеник има правото да се застъпи за един или друг човек: да го защитава, включително и публично. Свещениците могат също така да създават групи за защита на един или друг човек, което и се случи в конкретния случай. 

А що се отнася до въпроса каква е официалната позиция на църквата, то тя се различава от позицията на един или друг свещеник или на група свещеници по това, че е изразена от официални хора. Например, патриархът може да се изказва по всички въпроси, а председателят на Отдела за външно-църковни връзки дава гласност на официалната църковна позиция в сферата на неговата компетенция.

Относно въпроса дали изразяването на позиция трябва да става след съгласуване с патриарха, митр. Иларион отговори: „Не мисля, че всеки от почти 40-те хиляди свещеници могат да съгласуват мнението си с патриарха. Но те са длъжни да съгласуват мнението си с архиерея от тяхната епархия. Това, разбира се, също не винаги е възможно, а и свещеникът има определена степен на свобода, включително и относно публичното изказване на своите мнения. Знам, че много от свещениците, подписали това обръщение, не са съгласували действията си с местния архиерей. Но наблюдаваните напоследък събития в обществото, когато в защита на едни или други осъдини застават различни групи хора, представители на други професии или дейности – актьори, свещеници, студенти и т. н., показва, че видимо не всичко е благополучно в нашата съдебна система. Още повече, че виждаме как под влияние на обществените протести се преразглеждат присъди. Мисля, че подобни събития свидетелстват, че в обществото нараства чувството за отговорност на хората един към друг“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uhxa4 

Разпространяване на статията: