Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)

Vifleemskie svyatie На 14 юли по време на своето заседание в Екатеринбург Св. Синод на Московска патриаршия утвърди текст на Последование за починали младенци, неприели благодатта на св. Кръщение. Архим. Сава (Тутунов), член на синодната библейско-богословска комисия, обясни, че новият чин не е опело, тъй като опелото съдържа текстове, посветени на починалия член на Църквата. И по-конкрето опелото съдържа молитва към Бога да приеме починалия в Своето Царство, тъй като е бил член на Църквата, според казаното от Спасителя, че „ако някой не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие“. Поради тази причина починалите християни се опяват в храма, където тялото на покойния е обърнато към Царските двери, символизиращи входа към Божието царство.

В последованието за некръстените починали деца се измолва на първо място утеха за родителите на починалото дете. Освен това се съдържат и молитви към Бога за посмъртната участ на починалото дете и Той да му дарува живот в бъдещия век. В ектенията се съдържа молба към Бога „да сподоби с милостта си родения от тях младенец, който не е приел свето Кръщение“, като подобна молитва има и в отпуста – да приеме Бог починалото дете в лоното на Авраам, където е пребивавал праведният Лазар (от притчата за бедния Лазар и богаташа) още преди отварянето на райските двери. Според архим. Сава в това последование Църквата показва, че не знае каква участ е приготвил Бог за тези деца, но ние се молим и се надяваме тя да бъде блага.

Според становището на комисията, подготвяла текста на последованието, фактът, че некръстените младенци не са имали лични грехове и възможност за нравствен избор, ги отличава от останалите починали без кръщение хора. Новото последование в Руската църква ще се отслужва за новородени или починали в утробата на майка си деца. То ще се извършва на гробищата при погребението на починалите деца или в храм, където обаче ще присъстват само родителите и близките.

Ето и текста на Последованието, публикуван на официалната страница на Московска патриаршия.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uxy89 

Разпространяване на статията: