Мобилно меню

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (9 Votes)
1_2.jpgИзследване на ВЦИОМ показва, че болшинството християни в Русия не спазват Великия пост. Според социологическото изследване 83% от християните в Русия запазват своя обичаен режим на хранене през поста, 9% спазват поста частично и само 3% напълно. През Страстната седмица числото на пазещите строг пост леко нараства до 4% от руското християнско население.

Ограниченията, които болшинството вярващи през Великия пост си налагат, са отказ от продукти с животински произход 33%, ограничаване от някои хранителни продукти 29%, отказ от употреба на алкохол 2%.

За мнозина вярващи Великият пост е не само въздържание от определени храни, но и опит да намерят вътрешно спокойствие и ред. 21% от вярващите са заявили, че се опитват да не допускат лоши мисли, 14% да посещават по-редовно храма и да четат религиозна литература, 7% да помагат на нуждаещите се и да вършат добро.

Всеки втори руснак - 47% от анкетираните, се е затруднил да определи духовния смисъл на Великия пост, докато всеки четвърти -27%, го е свързвал с духовното очистване и избавление от греховни помисли.
Всеки десети - 10%, счита, че Великият пост е време за очистването на организма, 6% отбелязват, че това е време за единение с Бога, 4% време за самооценка, въздържание от плътски грехове, време за молитва, традиция, която трябва да се спазва.

Изследването на социолозите показва също, че за десет години, броят на вярващите съблюдаващи в някаква степен поста се е съкратил от 20 на 16 процента.

Интерфакс


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33p4f 

Разпространяване на статията: