Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Участниците в Европейския съвет на религиозните лидери приеха на свое заседание в Берлин декларация, в която призовават да се уважават чувствата на вярващите. "Религията заема естествено място в публичната сфера. Религията продължава да играе важна роля в обществения живот на Европа с нейните многочислени религии. Това се отнася в еднаква степен и за религиозните малцинства, и за мнозинствата".

В документа се отбелязва, че "публичната демонстрация на религиозни символи или празнуването на религиозни празници не оскърбява другите религии, нито заплашва общественото единство. Религиозните малцинства в Европа не се чувстват оскърбени, например от празнуването на Рождество или Пасха в страните, където това е традиция, стига при това да се уважава тяхната собствена религиозна свобода", констатираха участниците в срещата.

В декларацията се казва също, че религиозните традиции формират различни социални правила и модели, които понякога влизат в противоречие. В този случай "междурелигиозният диалог утвърждава целостта на религиозните убеждения".

"В диалога ние се сближаваме, без задължително да започваме да си приличаме. Всички участници в диалога са длъжни да го водят така, че да съхранят пълнотата на своята религиозна традиция, без компромис с това, което им е скъпо. С междурелигиозния диалог ние не си поставяме за цел да създадем нова или обща за всички религия".

Интерфакс

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33pph 

Разпространяване на статията: