Мобилно меню

3.1818181818182 1 1 1 1 1 Rating 3.18 (11 Votes)

От 14 до 17 юни 2016 г. в Санкт-Петербург се проведоха Деветите богословски събеседвания между Руската православна църква и католическата Немска епископска конференция. С благословението на Светейшия Московски и на цяла Русия патриарх Кирил събеседванията се водеха в сградата на Епархийското управления на Санкт-Петербургската митрополия в Александро-Невската лавра на града и бяха посветени на темата «Християнското учение за брака и семейството в светлината на съвременните предизвикателства». Те са продължение на Осмите събеседвания по християнското осмисляне на ценностите в съвременното общество, проведени през 2013 г. в Магдебург. На сегашните събеседвания в Санкт-Петербург бяха обсъдени различните аспекти на богословието на брака и ролята на семейството в съвременния свят. Изнесени бяха доклади от епископи и други богослови от двете страни. При обмена на мнения по докладите и в хода на задълбочените дискусии по засегнатите в тях аспекти се установи основополагащо съгласие в католическото и православното разбиране за брака и семейството. Съгласно Свещ. Писание християнският брак е съюз между мъж и жена пред Бога, в който съюз Бог поддържа и усъвършенства любовта на съпрузите; това е тайнство, което се явява знак на Божия Завет с Неговия народ. Двете страни са съгласни в това, че тайнството на брака не се ограничава само в извършването на обреда, нито е само социална институция, но включва в себе си динамичния процес на възрастване и усъвършенстване, който изисква от съпрузите волеви усилия, личностно общуване, взаимопомощ и готовност да прощават. За християнския брачен съюз са свойствени телесното общуване и откритост към раждането на деца, благодарение на които съвместното битие на съпрузите намира нов, устремен в бъдещето образ на съвместно съществуване. Различията между католическата и православната традиция са обусловени от различните богословски контексти и историческа практика, които се проявяват в обреда и във въпроса за църковните разводи. Участниците в събеседванията се запознаха с опита на семейното служение в православните общини, основан на примера на енорията на Фьодоровската икона на Божията Майка, в която православни съпруги вече няколко години участват в срещи по обмен на опит с католически семейства. Деветите богословски събеседвания между Руската православна църква и Немската епископска конференция не само продължават започналата преди 30 години (в 1986 г.) традиция на редовни събеседвания, но и са станали отклик на призива на Светейшия Руски патриарх Кирил и Римския папа Франциск да се разглежда семейството като «естествено средоточие на живота на човека и обществото» и да се свидетелства за него като за «път към светостта». По такъв начин отбелязаният в тяхната Съвместна декларация в Хавана от февруари 2016 г. стремеж към тясно сътрудничество е намерил в сегашните събеседвания свое конкретно въплъщение. В заключение участниците изразиха твърдото си убеждение за необходимостта от продължение на събеседванията между Руската православна църква и Немската епископска конференция, а така също е било прието решение да се проведе следващата среща през юни 2018 г. в Германия.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/w8arq 

Разпространяване на статията: