Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

Националното събрание на Франция прие окончателно текст, разрешаващ „контролирани“ експерименти с човешки ембриони и стволови клетки. Текстът, внесен от парламентарната група на радикалната левица, намери почти единодушната подкрепа на лявото мнозинство, но беше решително отхвърлен от опозицията.

Според действащия досега френски закон за биоетиката, приет през 2004 г., изследванията върху ембриони са „забранени с допустими изключения“, каквито разрешава в строго определени случаи Националната агенция по биомедицина. Забраната остана в сила и при преразглеждането на закона през 2011 г., предшествано от широк обществен дебат, в който бяха изразили позиции и основните вероизповедания. Според новата разпоредба опитите с ембриони са разрешени, ако целта им е „чисто медицинска“, „оправдана от научна гледна точка“ и съответства на „етичните принципи“.  Материал за изследванията са „свръхчислените“ ембриони, създадени за асистирана репродукция, но отпаднали от „родителския проект“. Двойките сами се произнасят за съдбата им – донорство на друга бездетна двойка, предоставяне за експерименти или унищожение.

Депутатите-противници на новия текст се готвят да го оспорят в Конституционния съд. Те недоволстват и от бързото прокарване на промяната, без предвидения по закон национален дебат.

„Ембрионът не е смятан за личност, но е закрилян съгласно принципа за човешкото достойнство“ – коментира пред в-к Ла Кроа юристът Бертран Матийо. Според него с премахването на забраната отпада самата логика, на която се основава закрилата на ембриона.

„Нима човешкият ембрион, от какъвто ние всички произхождаме, не заслужаваше обществен дебат?“ – пита в реакцията си говорителят на Конференцията на френските римокатолически епископи, напомняйки за алтернативните методи, които дават обещаващи резултати. Новият текст е „голяма грешка“ според кардинала на Париж Андре Вен Троа: „Това означава, че смятаме ембриона просто за лабораторен материал“ – заяви той. 

„Православната вяра приема човешкия ембрион за цялостно същество, за същинска личност… Когато ембрионът е употребяван като вещ, се погазва не само неговата човешка същност, обезчовечават се и тези, които го употребяват“. „Обществото, в което сме призвани да живеем днес, е особено реакционно настроено към тайнството на живота. То се опитва да оспори благородното отношение на християнската вяра към детето и майката“ – отбеляза електронното издание Сажес ортодокс.

Над 67 000 французи се подписаха под европейската инициатива „Един от нас“ с настояване да се прекрати финансирането на програми, водещи до унищожаването на човешки ембриони.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xrxr8 

Разпространяване на статията: