Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (19 Votes)

Папа БенедиктРимският папа Бенедикт XVI ще се оттегли от поста си на 28 февруари 2013 г. по здравословни причини, съобщи днес италианската информационна агенция ANSA. Според Reuters от Ватикана са потвърдили информацията.

„Нужна е сила на ума и на тялото, сила, която през последните няколко месеца при мене толкова много намаля, че трябва да призная, че не съм в състояние адекватно да изпълнявам възложените ми задължения”, се казва в изявлението на главата на Римокатолическата църква, разпространено от световните агенции.

Ето пълния текст на обръщението на папа Бенедикт XVI, публикувано на официалния сайт на Католическата църква в България:

"Скъпи братя,

свиках ви на консистория не само за трите канонизации, но и за да ви съобщя едно решение от изключително значение за живота на Църквата. След като многократно изпитах съвестта си пред Бога, стигнах до убеждението, че силите ми заради напреднала възраст вече не са достатъчни да упражнявам правилно св. Петровото служение. Наясно съм, че това служение поради неговата дълбоко духовна природа трябва да бъде изпълнявано не само чрез слово и дела, но също и чрез молитва и страдание. И все пак в днешния свят, подвластен на множество бързи промени и разтърсван от въпроси с голяма важност за живота на вярата, за умелото ръководене на лодката на св. Петър и за възвестяването на благовестието са нужни едновременно сила на съзнанието и сила на тялото, сили, които през последните няколко месеца у мене се влошиха до такава стенен, че се налага да призная неспособността си пълноценно да изпълнявам възложеното ми служение. Затова с пълно съзнание за сериозността на този акт, както и в пълна свобода обявявам, че се отказвам от служението като епископ на Рим, наследник на св. Петър, поверено ми от кардиналите на 19 април 2005 г., така че считано от 20.00 ч. на 28 февруари 2013 г. Римският престол, престолът на св. Петър, ще бъде вакантен и от компетентните за това ще трябва да бъде свикан Конклав за избор на новия върховен понтифик.

Скъпи братя, благодаря ви от все сърце за всичката любов и за труда, с които носихте заедно с мене тежестта на моето служение и моля за прошка за всички мои недостатъци. Сега нека поверим светата Църква на грижите на нейния Върховен пастир, Нашия Господ Иисус Христос, и да измолим от Неговата Пресвета майка Мария да подкрепи със своята майчинска загриженост отците кардинали в избора на нов върховен понтифик. Що се отнася до мене, аз и в бъдеще ще служа с цялото си сърце чрез живот, отдаден на молитва на светата Божия църква".

Новият папа ще бъде избран преди Великден, съобщиха от Ватикана. Конклавът на кардиналите, който ще го избере, ще се събере през март 2013 г., съобщи телевизия "Раи Нюз 24".
 
Ето текста на обръщението на папа Бенедикт ХVІ в латински оригинал:

Fratres carissimi!
Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.
Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam.

Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.

 

 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xpkh8 

Разпространяване на статията: