Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (11 Votes)
1_30.jpgНа 20 януари Парламентът на Европа прие резолюция, с която осъди гоненията срещу християните в Азия и Африка. Констатирано бе завишаване броя на атентати против християнските общности в световен мащаб през 2010 г., както и броя на произнесени смъртни присъди за богохулство, особено срещу жени. Волоколамският митрополит Иларион (Алфеев), председател на Отдела за външни отношения на Московска патриаршия, нарече резолюцията „революционна", понеже за първи път Европейският парламент толкова ясно и категорично изразява позицията си против гоненията, чиито жертви са множество християни по света. Целият текст на резолюцията гласи:

Резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2011 г. относно положението на християните в контекста на свободата на религията

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции и по-специално резолюцията си от 15 ноември 2007 г. относно сериозни събития, които излагат на опасност съществуването на християнските общности и на други религиозни общности, резолюцията си от 21 януари 2010 г. относно атаките срещу християнски общности, резолюцията си от 6 май 2010 г. относно масовите жестокости в Jos, Нигерия, резолюцията си от 20 май 2010 г. относно свободата на религията в Пакистан и резолюцията си от 25 ноември 2010 г. относно Ирак: смъртното наказание (по-специално случаят на Тарик Азиз) и нападенията срещу християнски общности,

–   като взе предвид годишните си доклади относно положението с правата на човека по света и по-специално резолюцията си от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света,

–   като взе предвид член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 18 от Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–   като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–   като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН за свободата на религиозна принадлежност или убеждения и по-специално докладите от 29 декември 2009 г., 16 февруари 2010 г. и 29 юли 2010 г.,

–   като взе предвид член 9 от Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г.,

–   като взе предвид член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–   като взе предвид член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид изявлението на говорителя на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, след нападението срещу поклонниците в коптската църква в Александрия, Египет на 1 януари 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент Йежи Бузек по повод на смъртоносната експлозия в египетската църква на 1 януари 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник

A.  Като има предвид, че Европейският съюз неведнъж е изразявал своя ангажимент към свободата на религия, свободата на съвестта и свободата на мисълта и е подчертавал, че правителствата са длъжни да гарантират тези свободи в целия свят; като има предвид, че развитието на правата на човека, демокрацията и гражданските свободи е общата основа, върху която Европейският съюз изгражда отношенията си с трети държави, и че това се съдържа в клаузата за демокрация в споразуменията между ЕС и трети държави,

Б.  Като има предвид, че в член 18 от Международния пакт за граждански и политически права се декларира, че всяко лице има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; като има предвид, че това право включва свободата да изповядва или приема религия или убеждения по собствен избор и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали,

В.  Като има предвид, че свободата на мисълта, съвестта и религията се прилага за последователите на религии, а също така и за атеисти, агностици и хора без вероизповедание,

Г.  Като има предвид, че през 2010 г. се увеличи броят на нападенията срещу християнски общности в целия свят, както и броят на съдебните процеси и смъртните присъди за богохулство, които често засягат жените; като има предвид, че според статистическите данни за свободата на религия в последните години основната част от проявите на религиозно насилие е извършена срещу християни, както се посочва в доклада за свободата на религия по света за 2009 г., изготвен от организацията „Помощ за църквата в беда“; като има предвид, че в някои случаи положението на християнските общности е толкова тежко, че бъдещото им съществуване е изложено на опасност, а ако те изчезнат, това би довело до загуба на важна част от религиозното наследство на засегнатите страни;

Д.  Като има предвид, че отново загинаха невинни хора при жестоки нападения, целящи да поразят християнската общност в Нигерия на 11 януари 2011 г., като има предвид, че на 24 декември 2010 г. бяха нападнати няколко църкви в Maiduguri, а на 25 декември имаше бомбени нападения в нигерийския град Jos, при което загинаха 38 граждани, а няколко десетки бяха ранени; като има предвид, че на 21 декември 2010 г. в Turu, Нигерия, въоръжени с мечове и ножове мъже нападнаха група местни селяни християни, убиха трима и раниха двама от тях; като има предвид, че на 3 декември 2010 г. седем християни, в т.ч. жени и деца, бяха открити мъртви, а други четири ранени при нападение в град Jos, Нигерия,

Е.  Като има предвид, че убийството на Salmaan Taseer, губернатор на Пенджаб, на 4 януари 2011 г., както и случаят на Asia Noreen в Пакистан предизвикаха протести сред международната общност,

Ж.  Като има предвид, че на 1 януари 2011 г. при терористично нападение срещу коптски християни бяха убити и ранени невинни граждани на Александрия,

З.  Като има предвид, че на Коледа - 25 декември 2010 г., сред общо 111-те ранени при бомбената експлозия в параклис в Sulu, Филипините, се намираха свещеник и едно деветгодишно момиче,

И.  Като има предвид, че на 25 декември 2010 г. в селата Rizokarpaso и Ayia Triada в северната част на Кипър рождественската литургия беше насилствено прекъсната,

Й.  Като има предвид, че на 30 декември 2010 г. при джихадски терористични нападения срещу семейства асирийски християни загинаха най-малко двама души, а 14 бяха ранени при поредица от координирани бомбени нападения над домове на християни в Багдад, Ирак; като има предвид, че на 27 декември 2010 г. крайпътна бомба уби асирийска християнка и рани съпруга й в Dujail, Ирак; като има предвид, че двама иракски християни бяха убити в Мосул на 22 ноември 2010 г.; като има предвид, че редица нападения, насочени срещу християнски квартали, отнеха живота на невинни граждани в Багдад на 10 ноември 2010 г.; като има предвид, че при масовите убийства в сирийската католическа църква „Св. Богородица Спасителка“ в Багдад на 1 ноември 2010 г. загинаха 52 души, сред които жени и деца,

К.  Като има предвид, че иранското правителство засили кампанията си срещу християните в Ислямската република, като през миналия месец бяха арестувани над 100 души, а мнозина бяха принудени да напуснат страната или да бъдат подведени под съдебна отговорност с евентуална смъртна присъда,

Л.  Като има предвид, че и във Виетнам дейността на католическата църква и други религиозни общности е подложена на жестоки репресии, което се демонстрира от сериозното положение в общностите на виетнамските „планинци“; като има предвид обаче, че промяната в отношението на виетнамския режим към случая на отец Nguyen Van Ly, довела до неговото освобождаване, може да бъде приветствана,

М.  Като има предвид, че нападенията на ислямските екстремисти са също нападения срещу настоящия режим в засегнатите държави, насочени към предизвикването на безредици и започването на гражданска война между различните религиозни групи,

Н.  Като има предвид, че Европа, подобно на други части на света, не е освободена от случаи на нарушаване на свободата на религията, нападения над членове на религиозни малцинства на основа на техните религиозни убеждения, както и от религиозно мотивирана дискриминация,

О.  Като има предвид, че диалогът между общностите е жизнено важен за насърчаването на мира и взаимното разбирателство между народите,

1.  Осъжда неотдавнашните нападения срещу християнските общности в редица страни и изразява своята солидарност със семействата на жертвите; изразява своята дълбока загриженост относно зачестилите епизоди на нетърпимост, репресии и насилие, насочени срещу християнски общности, особено в страни от Африка, Азия и Близкия изток;

2.  Приветства усилията на органите на властта в засегнатите страни да разкрият извършителите на нападенията над християнски общности; призовава правителствата да гарантират, че извършителите на тези престъпления и всички лица, носещи отговорност за нападенията, както и за други актове на насилие над християни или други религиозни или други малцинства, са подведени под отговорност и съдени в справедлив съдебен процес;

3.  Категорично осъжда всички актове на насилие спрямо християни, както и спрямо други религиозни общности, и всички видове дискриминация и нетърпимост на основа на религия и вяра спрямо вярващи, отстъпници и невярващи; подчертава отново, че правото на свобода на религията, съвестта и мисълта е основно човешко право;

4.  Изразява загриженост предвид масовото изселване на християни от различни държави, и по-специално от Близкия изток, през последните години;

5.  Изразява тревога относно факта, че пакистанският закон за богохулството, на който открито се противопоставяше покойният губернатор Salman Taseer, все още се използва за преследване на религиозни деноминации, включително на християни като осъдената на смърт Asia Noreen, майка на пет деца, докато убиецът на губернатора Salman Taseer е считан от голяма част от пакистанското общество за герой;

6.  Приветства реакцията на египетското обществено мнение, което решително осъди терористичния акт и бързо осъзна, че нападението е замислено, за да подкопае дълбоките традиционни социални връзки между християни и мюсюлмани в Египет; приветства съвместните демонстрации на коптски християни и мюсюлмани в Египет в знак на протест срещу нападението; приветства също публичното осъждане на нападението от страна на египетския президент Хосни Мубарак, великия шейх Ал Азхар и главния мюфтия на Египет;

7.  Осъжда насилственото прекъсване на рождественската литургия, чествана на Коледа от оставащите 300 християни в северната част на Кипър от страна на турските органи;

8.  Изразява сериозна загриженост относно злоупотребата с религията от страна на извършителите на терористични актове в няколко района в света; отхвърля превръщането на религията в инструмент в различни политически конфликти;

9.  Настоятелно призовава органите на държавите с тревожно висок брой нападения срещу вероизповедания да поемат отговорност за гарантиране на нормално и публично изповядване на религията за всички вероизповедания, да увеличат усилията си за осигуряването на надеждна и ефективна защита за вероизповеданията в техните държави и да гарантират личната безопасност и физическата неприкосновеност на членовете на вероизповеданията в страната, като по този начин спазят задълженията, за които вече са поели ангажимент на международно равнище;

10.  Подчертава отново, че зачитането на правата на човека и гражданските свободи, включително свободата на религия или убеждения, са основни принципи и цели на Европейския съюз и представляват обща основа за неговите отношения с трети държави;

11.  Призовава Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия да обръщат повече внимание на въпроса за свободата на религията и положението на религиозните общности, включително християнските, в споразуменията и сътрудничеството с трети държави, както и в докладите за правата на човека;

12.  Приканва предстоящия Съвет по външни отношения на 31 януари 2011 г. да обсъди въпроса за преследването на християните и зачитането на свободата на религия или убеждения, като това обсъждане би следвало да доведе до конкретни резултати, особено по отношение на инструментите, които могат да се използват за осигуряване на сигурност и защита на християнските общности, живеещи под заплаха където и да е по света;

13.  Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия спешно да разработи стратегия на ЕС за прилагане на правото на свобода на религията, както и списък на мерките срещу държави, които съзнателно не защитават вероизповеданията;

14.  Изисква от върховния представител, предвид неотдавнашните събития и увеличаващата се необходимост от анализ и опознаване на развитието в сферата на културата и религията в международните отношения и съвременните общества, да изгради постоянен капацитет в рамките на Дирекцията по правата на човека на Европейската служба за външна дейност, която да наблюдава положението с правителствените и обществени ограничения на свободата на религия и свързаните с нея права и да докладва ежегодно на Парламента;

15.  Призовава Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, както и Парламента, да включат отделна глава относно свободата на религията в своя годишен доклад за правата на човека;

16.  Призовава институциите на ЕС да спазват задължението по член 17 от ДФЕС да водят открит, прозрачен и редовен диалог с църквите и религиозните, философските и нерелигиозните организации с цел да се гарантира, че въпросът за преследването на християнските и другите религиозни общности е приоритетен и се обсъжда систематично;

17.  Призовава водачите на всички религиозни общности в Европа да осъдят нападенията срещу християнски общности и други религиозни групи на основата на еднаквото уважение към всички деноминации;

18.  Подчертава отново своята подкрепа за всички инициативи, насочени към насърчаване на диалога и взаимното уважение между религиозните и други общности; призовава всички религиозни органи да насърчават търпимостта и да предприемат инициативи срещу омразата, агресивната радикализация и екстремизма;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, на парламентите и правителствата на държавите-членки, парламента и правителството на Египет, парламента и правителството на Иран, парламента и правителството на Ирак, парламента и правителството на Нигерия, парламента и правителството на Пакистан, парламента и правителството на Филипините, парламента и правителството на Виетнам, както и на организацията „Ислямска конференция“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kp3y 

Разпространяване на статията: