Мобилно меню

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)
Държавният департамент на САЩ публикува доклад за религиозните свободи по света, който обхваща и балканските страни.

В Сърбия свободата на вероизповеданията е гарантирана с конституцията, но съществуват известни ограничения в упражняването на религиите заради дискриминация и отнемане на легалния статут на някои религиозни общности. През тази година в Сърбия са регистрирани по-малко случаи на религиозна дискриминация. В доклада се казва, че тъй като етническата принадлежност и религията често са преплетени, е трудно да се каже дали става дума за етнически или религиозно мотивирани нападения. Въпреки че в Сърбия няма държавна религия, Сръбската православна църква и другите традиционни религиозни общности се радват на известно предимство пред останалите.

Църквата в Румъния влияе на политическите решения. Румънската православна църква упражнява силно влияние върху населението и политическите лидери в страната, а правителството продължава да поставя пречки пред миноритарните религиозни групи, се посочва в доклада. През 2008 г. политиците са издали благоприятни закони за Румънската православна църква, като малко на брой румънски политици са подкрепили мерки, които не биха удовлетворили патриаршията, се посочва в доклада. В документа се казва още, че православните жители в Румъния са 86,8%, римокатолиците са 4,7%, а гръкокатолиците - 2%. В доклада се споменават многобройните жалби от страна на миноритарните религиозни групи, свързани например с връщането на конфискувани имоти, включително на места за поклонение.

Конституцията в България гарантира свободата на вероизповедание и забранява религиозна дискриминация, сочи докладът. Това се посочва в частта за България в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за спазването на религиозните свободи по света. Законите, свързани със свободата на вероизповеданието, са двусмислени и дават възможност за произволни решения относно възможността нерегистрирани религиозни групи да практикуват публично религията си. В доклада се посочва, че приетият през 2002 г. Закон за вероизповеданията на практика обяви извън закона т. нар. алтернативен Синод на Българската православна църква. Според закона отцепниците от регистрирана религиозна група нямат право да използват същото име или да предявяват претенции за собственост, посочват авторите на доклада. Правителството като цяло спазва свободата на вероизповедание, но има съобщения за намеса на правителството в религиозни спорове и за нетолерантност от страна на местните власти. Повечето регистрирани в България религиозни групи не срещат никакви пречки по отношение на религиозни ритуали, традиции и практики. В страната действат две православни семинарии, еврейско училище, три ислямски училища, ислямски университет, мюсюлмански културен център, протестантска семинария и два теологични факултета във висши учебни заведения. Правителството спазва религиозните празници на Българската православна църква и се съобразява с празниците на останалите религиозни групи. Няма и данни за дискриминация спрямо отделни религиозни групи при реституцията на собственост, национализирана по време на комунистическия режим. Конституцията забранява създаването на политически партии на религиозна основа. В обектите на българските въоръжени сили е забранена всякаква религиозна дейност, но военните могат да участват в религиозни събития като частни лица. Няма съобщения за осъдени или арестувани по религиозни причини. Дискриминацията, преследването и общата нетолерантност в обществото, особено в медиите, по отношение на някои нетрадиционни религиозни групи, остава проблем, се посочва в доклада. Регистрирани са случаи, при които местните власти са отправяли предупреждения, засягащи действията на религиозни групи като Свидетелите на Йехова, мормоните и други, които се описват като "опасни секти", се посочва в доклада на Държавния департамент.

Македония има добра законова основа за свободата на вероизповеданието и дава възможност за регистриране на нови общности. В доклада обаче се изразява загриженост за удължаване на законовите срокове за регистриране на религиозни общности. Голямо постижение на страната е това, че хората се чувстват свободни да практикуват своята религия публично и частно.

Религиозните малцинства в Гърция се сблъскват главно с бюрократични проблеми. В частта за Гърция се посочват проблемите по отношение на издаване на разрешителни за строителство и функциониране на места за молитва. В доклада се споменават и случаи на дискриминация и нарастване на антисемитизма след израелските нападания в Ивицата Газа. От Държавния департамент отбелязват, че правителството зачита правото на всеки гражданин да избира религията си, но че неправославните религиозни общности са изправени пред пречки или законови ограничения и от 2006 г. не са издавани нови разрешителни за функциониране на места за молитва.

Конституцията на Турция гарантира свободата на вероизповедание, а останалите закони и правила допринасят в тази посока. Турското правителство налага ограничения на ислямистки и други религиозни групи, както и значително ограничава употребата на религиозни символи в правителствените служби и държавните институции. В Турция обаче са регистрирани и случаи на злоупотреба и дискриминация на религиозна основа. Според Държавния департамент на САЩ голям брой християни са изправени пред социално неравенство и недоверие, а някои представители на обществото изразяват антисемитски тенденции.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3ap4a 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]