Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (15 Votes)
1_110.jpgЕдно от решенията на втората сесия на VІ-ия ЦНС е да се забранят  незабавно разпоредителните сделки с църковни имоти, включително договори за ипотеки, апорт (непарична вноска) на търговски дружества, учредяване право на строеж на недвижими имоти и др. По този начин съборът е стопирал сключването набързо на сделки с имоти, собственост на БПЦ или на нейни поделения, докато влезе в сила новият устав, което може да стане най-рано в началото на следващата година.

Сред решенията на събора е и порицание на делегатите, които не се включиха в работата на форума, и на тези, които го напуснаха своеволно преди края на сесията. Изразява се надежда това поведение на делегатите да не се повтаря на следващата сесия през декември.

От 165 делегати на Шестия църковно-народен събор в работата на втората сесия взеха участие 154 от тях, т. е. 11 не се явиха въобще. Някои от делегатите пък след регистрацията си напускаха Рилския манастир и отсъстваха от събора за няколко дни, други пък заминаха за епархиите си преди официалното закриване на събора.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33drq 

Разпространяване на статията: