Мобилно меню

4.9718309859155 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (213 Votes)

888На 13 и 14 февруари в София ще се проведе Международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“. Откриването на форума ще е на 13 февруари от 13 ч. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Водещ на откриването ще е директорът на Центъра за изследване на религиите проф. д-р Симеон Евстатиев. След приветствия от страна на ректорското ръководство на Софийския университет и директора на Института за исторически изследвания при БАН публична лекция на английски език ще изнесе проф. д-р Мартин Илерт (Университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг) на тема: „Дискурси за богомилството в Западна Европа“ (Discourses on Bogomilism in Western Europe).

Работният семинар ще продължи на 14 февруари в Централната сграда на Българската академия на науките.

Международният семинар слага началото на дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН).

Ръководител на проекта е проф. д-р Иван Христов, а участие в него ще вземат двадесет учени от пет академични институции от България, Германия и Полша.

Проектът е финансиран по конкурс за фундаментални научни изследвания от националния фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката на Република България.

Програма на семинара:

13 февруари 2024 г., вторник

13:00-13:15 ч. – Откриване: Приветствия от ректорското ръководство

Проф. д-р Георги Вълчев, Ректор

Проф. д-р Мадлен Данова, Зам.-ректор

13:15-13:20 ч. – Приветствие от партньорската организация

Проф. д-р Даниел Вачков, директор

13:20-13:40 ч. – Представяне на проекта: „Богомилството в историята и в наши дни“, проф. д-р Иван Христов, ръководител.

13:40-14:30 ч. – Публична лекция на английски език: „Дискурси за богомилството в Западна Европа“ (Discourses on Bogomilism in Western Europe), проф. д-р Мартин Илерт, Университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг.

14:30-15:00 ч. – Кафе-пауза

15:00-17:00 ч. – Работна част на програмата: Формиране на управителен съвет и работни групи

15:30-16:30 ч. – Сесия 1: Богомилството в България

Проф. д-р Димо Пенков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Богословско-апологетически аспекти на изучаването на богомилството“

Гл. ас. д-р Щони (о. Сава) Кокудев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Проблемът за анализа и систематизацията на корпуса от данни за богомилите и други дуалистични ереси“

Свещ. д-р Стелиян Щилянов Кунев, Сливенска митрополия: „Възраждане на богомилството в България през XXI век – новобогомилска апологетика, „събори“, публикации и публични изяви в медиите“

Проф. дин Иван Билярски, Институт за исторически изследвания – БАН: „Средновековни български източници за богомилството“

Гл. ас. д-р Иван Йовчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Богомилството в църковната историография“

Д-р Любомира Стефанова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Отношение на богомилите към свещените символи, образи и тайнства“

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска, Нов български университет: „Социологически методи за изследване на новобогомилското движение“

16:30-17:00 ч. – Сесия 2: Богомилството и Изтокът

Проф. д-р Симеон Евстатиев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Богомилството и ислямът“

Доц. д-р Галина Евстатиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Павликянството и християнските дуалистични ереси в арабските средновековни извори“

Изследовател трето ниво Игор Дорфман-Лазарев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Планиране на работата в староарменски архиви и ръкописни хранилища“

Доц. д-р Надя Филипова, Институт за исторически изследвания – БАН: „Руски изследвания за богомилите“

Докторант Салих Халил, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Планиране на работата в османски архиви и ръкописни хранилища“

14 февруари 2024 г., сряда

Българска академия на науките (сграда на БАН – Администрация)

Зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (Зала № 207), ет. 2

14:00-14:45 – Сесия 3: Извори за богомилството

Проф. дфн Мирена Славова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Гръцки извори за средновековното богомилство“

Проф д.н. Георги Минчев, Университет в Лодз (Полша): „Непроучени славянски извори за богомилството. Ново издание на Беседа против богомилите от Презвитер Козма“

Проф. д-р Иван Христов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Планиране на работата в хранилища с гръцки ръкописи и манастирски библиотеки“

14:45-15:15 – Сесия 4: Богомилството и западното християнство

Проф. дин Лиляна Симеонова, Seeger Center of Hellenic Studies, Принстънски университет (САЩ): „Дуалистичните ереси в западното Средновековие и влиянието на богомилите“

Д-р Константин Аникин, Университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг: „Ролята на богомилството в богословските дебати между пиетистите и лутеранската ортодоксия (The role of Bogomilism in the Theological Debates between Pietists and the „Lutheran Orthodoxy“)

15:15-16:00 – Сесия 5: Романтичният образ на богомилството в славянските култури

Проф д.н. Георги Минчев, Университет в Лодз (Полша): „Романтизиране на богомилството в сръбската наука и култура“

Проф. д.н. Малгожата Сковронек, Университет в Лодз (Полша): „Романтизиране на богомилството в полската наука и култура“

Докторант Йонко Бонов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“: „Митологизиране на богомилството в българската литература от първата половина на XX век“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dd6uu 

Разпространяване на статията: