Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)

IMG 2765 2Министерството на образованието и науката за 22-ра година ще проведе Националния конкурс „Бог е любов“. Конкурсът се организира в сътрудничество с епархиите на Българската православна църква. В него могат да участват ученици от 1. до 12. клас, които са разделени по възрастови групи: 1. – 2. клас; 3. – 4. клас; 5. – 6. клас; 7. – 8. клас; 9. – 10. клас; 11. – 12. клас.

Конкурсът е отворен за всички ученици, без значение от тяхната религиозна принадлежност, и не е задължително те да изучават предмета Религия. С организацията и провеждането му са ангажирани учителите по различни предмети, които насочват и подкрепят децата да мислят и творят по подобни теми. Началните учители, учителите по Религия, по БЕЛ и по изобразително изкуство са тези, които най-дейно привличат учениците за участие в конкурса.

Учениците могат да творят по следните направления:

  • проза (разказ или есе);
  • поезия;
  • рисунка;
  • приложни изкуства.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап – регионален. На него училищата от отделните общини и райони до 15 март 2024 г. изпращат ученическите творби до институцията, определена за домакин на областния кръг.

В София творбите от направления „Рисунка“ и „Приложно изкуство“ трябва да бъдат изпратени в училището домакин, което през тази година е 107-о ОУ „Хан Крум“ в район „Лозенец“, а от направления „Проза“ и „Поезия“ следва да бъдат изпратени на  e-mail v.stancheva@edusofia.bg.

Областната комисия оценява и класира произведенията от отделните видове творби по възрастови групи до 11 април 2024 г.

Областните комисии в сътрудничество със съответните митрополиите организират награждаването на учениците, отличени на регионалния кръг.

Втори етап – национален, на който ученически произведения, заели първо място от отделните направления и възрастови групи, в срок до 18 април 2024 г. се изпращат до Националния STEM център в София.

Национална комисия оценява произведенията на учениците, които ще бъдат наградени на специално тържество. То се организира съвместно с някоя от епархиите на БПЦ. За тази учебна година награждаването ще се състои в Стара Загора през м. юни. Домакини на събитието ще бъдат Старозагорска епархия и РУО – Стара Загора.

Конкурсът е част от календара към наредбата на МОН за даровитите деца и за отличените с първо място на Националния кръг ученици има годишни стипендии.

Националният конкурс „Бог е любов“ е пример за добро сътрудничество на Министерството на образованието и науката и БПЦ. Председател на комисията по традиция е преподавател от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Сега комисията се ръководи от проф. д-р Павел Павлов, а сред членовете ѝ са преподаватели, учители, художници, експерти от регионалните управления.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d8xyq 

Разпространяване на статията: