Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)

1817385Пловдивска митрополия планира да изгради голям соларен парк за производство на електрическа енергия в собствен имот на Асеновградско шосе. Уведомление за инвестиционното намерение е подадено в РИОСВ – Пловдив от собственика на имота – манастир „Св. Козма и Дамян“, съобщава местната медия Plovdiv24.bg.

Фотоволтаичната електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем изпочник ще е с мощност до 35 MWp. Съоръжението ще се простира върху 350 971 м2.

Теренът представлява нива, категория на земята 7, но има удостоверение за неполивна площ. Намира се в землището на общ. Куклен, местност „Орта хан“, с „лице“ към Асеновградско шосе. За да се реализира идеята, предназначението на имота трябва да се промени на земеделска земя за неземеделски нужди.

Инвеститорът планира произведената електроенергия да се използва за собствено потребление, а излишните количества да се отдават на електропреносната мрежа на енергийния системен оператор. Фотоволтаичната система ще се състои от модули с идентични параметри и характеристики. Монтажът ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена. За максимално използване на площта на имота, както и климатичния потенциал на локацията, ще бъде използвана най-нова технология за изработка на фотоволтаични модули – двулицеви. Така те ще могат да усвояват и отразената слънчева светлина.

Директорът на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков смята, че не е необходимо да се извършва екологична оценка на плана, тъй като производството е безотпадно, безшумно и не предизвиква емисии в околната среда и въздействията са сведени до минимум. Оперативното управление на фотоволтаичните съоръжения и системи е автоматично и ще се извършва дистанционно, не се нуждае от постоянен оперативен персонал.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/dw8fu 

Разпространяване на статията: