Мобилно меню

4.5084745762712 1 1 1 1 1 Rating 4.51 (59 Votes)

234x60 sl sv mitropoliaРъководството на Сливенска митрополия е публикувало обява на сайта си (тук), с която кани инвеститори и лесовъди да отправят своите предложения за възмездно дългосрочно използване, вкл. чрез учредяване на право на строеж, право на ползване, наем или дърводобив, на имоти на епархията по Черноморието в района на гр. Бургас, с. Веселие (общ. Приморско) и с. Равна гора (общ. Созопол). Срокът за подаване на предложения е до 14 март 2022 г.

От Сливенска митрополия напомнят, че съгласно Устава на БПЦ-БП прехвърлянето на собственост върху имоти на църквата е ограничено, но инвеститори могат да наемат имотите дългосрочно и (или) да им бъде учредено право на строеж (до 50 години) и (или) ползване (до 25 години) с оглед осъществяване на инвестиционни намерения в тях.

Специалисти в областта на църковното право обаче отбелязват, че това решение на Епархийския съвет трябва да бъде одобрено от Св. Синод, за да е валидно. Не се знае дали той е одобрил това начинание на Сливенска митрополия, тъй като решенията на синодните архиереи вече не се публикуват.

През лятото на 2020 г. в Сливенска митрополия се разгоря имотен скандал за земи, отдадени за ползване при неясни условия (тук). Напрежението беше туширано и в крайна сметка не излязоха наяве подробности около управлението на имотите на епархията.

Сега в обявата до евентуални инвеститори, публикувана на интернет-страницата на Сливенска митрополия, се посочва изискването предложенията за стопанисване и (или) застрояване на имотите да включват подробно представяне на инвеститора и досегашния му опит в подобни инвестиционни дейности, както и евентуално предлаганото обезпечение.

Инвестиционните предложения, както и въпроси относно имотите могат да се изпращат на адрес mitropolia_sliven@abv.bg.

Публикуван е и подробен списък с предоставяните от Сливенска митрополия имоти с обща площ над 3 000 декара:

- урбанизирани имоти, разположени в територии с преобладаващо курортни функции, в лесопарк „Росенец“, общ. Бургас, с площ от 23 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.831.163, 07079.831.168, 07079.831.267, 07079.831.269, 07079.831.270, 07079.831.271 и 07079.831.272;

- имоти със статут на дървопроизводителни гори, разположени в зона за жилищно строителство, м. „Капчето“, гр. Бургас, с площ от 9 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.8.164 и 07079.8.166;

- имоти със статут на дървопроизводителни гори, разположени в зона за озеленяване, спорт и атракции, м. „Отманли“, гр. Бургас, с площ 140 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.10.1373 и 07079.10.1375;

- дървопроизводителни и широколистни гори, разположени в м. „Отманли“, гр. Бургас, с площ 1505 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.11.620, 07079.10.1293, и 07079.11.605;

- дървопроизводителни гори, разположени в м. „Капчето“, гр. Бургас. с площ 39 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.8.230, 07079.8.218, 07079.8.225, 07079.8.228 и 07079.8.253;

- дървопроизводителни гори, разположени в и около м. „Ченгене скеле“, гр. Бургас, с площ 306 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.11.158, 07079.11.516, 07079.9.1051, 07079.9.1052, 07079.10.941, 07079.10.632 и 07079.10.870;

- горски имоти, попадащи в земеделски територии, и необработваеми земи в гр. Бургас, с площ 60 дка, представляващи имоти с идентификатори 07079.7.359, 07079.7.125, 07079.7.310, 07079.7.283 и 07079.7.210;

- дървопроизводителни гори, разположени в общ. Созопол, с. Равна гора, с площ 706 дка, представляващи имоти с идентификатори 61114.23.212, 61114.23.214, 61114.23.215, 61114.23.216, 61114.23.217, 61114.23.218 и 61114.23.213;

- дървопроизводителни гори, разположени в общ. Приморско, с. Веселие, с площ 295 дка, представляващи имоти с идентификатори 10731.156.8, 10731.163.21, 10731.163.35 и 10731.163.36.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8qrcx 

Разпространяване на статията: