Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

viber image 2020 10 30 15 12 13На 30 октомври в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше проведена защита на докторска дисертация на Николина Александрова Александрова.

Темата на дисертацията беше „Късносредновековната проповед: красноречие в думи и образи (Рилският дамаскин, РМ 4/10 от библиотеката на Рилския манастир, втората половина на XVII век)“. Научен ръководител на докторанта беше проф. д-р Мария Йовчева.

Предложеният труд е интердисциплинарен и съчетава методология от няколко научни области: богословие, езикознание, филология и изкуствознание. Познанията на Николина Александрова в различни хуманитарни специалности ѝ помагат в анализирането на изследвания Рилския дамаскин. Тази интердисциплинарна методология дава изключително богатство и широта на изследването.

Членовете на научното жури бяха: проф. д.б.н. Емил Трайчев (СУ), проф. д-р. Елисавета Мусакова (Институт за изследване на изкуствата на БАН), проф. д-р Мария Йовчева (СУ), доц. д-р Ралица Русева (Институт за изследване на изкуствата на БАН) и доц. д-р Ростислава Тодорова (ШУ). И петимата членове на журито единодушно гласуваха с „да“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Н. Александрова.

Николина Александрова от 2017 г. е уредник в Музея за християнско изкуство в криптата на храм-паметник „Св. Александър Невски“ (филиал на Националната галерия) и уредник в НЦИАМ при Св. Синод.

Автор е на публикации върху въпроси на православната култура и изкуство в различни медии.

Николина Александрова е завършила НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, получава магистърска степен в Националната художествена академия, специалност „Изкуствознание“ (2005-2011) и бакалавърска степен в Богословския факултет на Софийския университет (2012-2015).

За първи път в новата история на Богословския факултет, поради изискванията, наложени от епидемията от коронавируса и спазването на противоепидемичните мерки, публичната защита беше проведена само в присъствието на членовете на научното жури и докторанта, без гости и академична колегия.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/64hww 

Разпространяване на статията: