Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (50 Votes)

е1Монографията „Евхаристията: mysterium fidei – mysterium vitae (литургично изследване на тайнството Евхаристия)“ на доц. дяк. д-р Иван Иванов, публикувана от Университетско издателство, е резултат от изследванията и преподавателския опит на автора в областта на литургичното, евхаристийно и сакраментално богословие през последните двадесет години. Богословската редакция на книгата е на гл. ас. д-р Димитър Димитров, редакцията на гръцките и латинските термини е направена с помощта на гл. ас. д-р Росен Русев, а на еврейските термини – от доц. д-р Ивайло Найденов.

Авторът интерпретира основни за литургичното богословие проблеми, разгледани през призмата на световните научни изследвания по въпросите на Евхаристията, тайнствата и обредите. В изданието е включен преглед и на българските постижения в тази област.

В книгата си доц. д-р Иван Иванов разглежда литургични феномени: Литургия, Евхаристия, Анафора (евхаристийния канон) с различните части (с акцент върху епиклезата) и проблема за претворяването и освещаването; култа – богослужебните последования, символа, тайнството, жертвата.

Основната цел на изследването е да разкрие научните проблеми по отношение на традицията, идентификацията и интерпретацията на Евхаристията и нейното nucleus eucharistica (евхаристийно ядро), epiclesis (епиклеза от грц. ἐπίκλησις – призоваване на Светия Дух), сравнявайки българската литургична традиция със световната. Важно място в монографията се отделя на изследването и интерпретирането на изворите, свързани със св. Евхаристия.

Изданието, в обем от 607 с., се определя от автора като ново за България систематично, аналитично, сравнително, екзегетическо, историческо, патрологично и догматико-каноническо литургично изследване на Евхаристията.

То може да е полезно за студенти, преподаватели и изследователи с интереси в областта на литургичното богословие.

Книгата може да се намери в книжарницата в Ректората на СУ и в книжарници „Хеликон“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6kya9 

Разпространяване на статията: