Мобилно меню

4.9733333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (75 Votes)

2020 02 05 1518Днес в Националния център по информация и документация на МОН на открито заседание бяха отворени документите на организациите и издателствата, участващи в процедурата по оценяване и одобряване на проекти на учебници по Религия. Внесените проекти са за учебници по предмета Религия в неговите три разновидности: християнство-православие, ислям и неконфесионално обучение.

Най-много издания бяха предложени за Религия - християнство-православие. Свои проекти за учебници от 1 до 5 кл. представи Българската православна църква. Св. Синод беше представляван на заседанието от Ловчанския митрополит Гавриил. Издателство „Двери“ кандидатства с учебник за 3 кл. Издателство „Просвета“ е подготвило комплект от учебници за началния етап – от 1 до 4 кл. – в книжен и в електронен вариант. Издателство „Витезда“ също представи проект за учебници от 1 до 4 кл., но предстои вносителите да доокомплектоват необходимите им документи, за да бъдат допуснати до процедурата за оценяване.

Главно мюфтийство на мюсюлманите предложи за одобрение от МОН учебници от 1 до 5 кл. за предмета Религия - ислям.

Фондация „Библейска лига - България“ бяха единствената организация, която представи проект за учебници по Религия - неконфесионално обучение от 1 до 3 кл.

Целта на откритото заседание беше да се провери изрядността на документите, за да започне процедурата по оценка на проектите.

За първи път в най-новата история на страната Министерството на образованието стартира процедура по оценяване и одобряване на учебници по Религия. Досега учителите ползваха учебни помагала по предмета, издадени в средата на 90-те години на миналия век и в първите години на новия.

2020 02 05 1510Издателството на „Двери“ участва в процедурата с модерен иновативен учебник, в който учебното съдържание е развито на принципа на интерактивността. В центъра на обучението са поставени учениците, които решават различни учебно-педагогически задачи. Изследвайки творението, пред тях се разкрива образът на Твореца – грижовен и любящ Баща. Важно място в учебника е отделено на екологията като част от отговорното отношение на човека към света. Освен с големите християнски празници третокласниците ще се запознаят с някои от най-известните български светци: св. Борис, св. Климент Охридски, св. патриарх Евтимий, както и със светци от родния край на децата. Накрая пред тях ще се разкрие вечно зеленото дърво на българската святост, за което се грижи Сам Господ Иисус Христос.

Учебникът на „Двери“ има за цел не само да предостави знания на децата, но и да им разкрие православния поглед върху света. Важен елемент в изданието е дизайнерското оформление, дело на проф. Кристина Борисова от НХА, което представя на учениците православната естетика в модерен образователен контекст.

2020 02 05 1519Автори на учебника са д-р Полина Спирова, д-р Златина Каравълчева и Цветомира Антонова, а художествените фотографии в изданието са на Стефка Борисова. За илюстрации са използвани отличени детски рисунки и приложни творби от Националния конкурс на МОН „Бог е любов“.

Към учебника е подготвена и работна тетрадка (тя не участва в процедурата по оценка от МОН). В нея има много интересни задачи и изследователски проекти, чрез които се упражнява наученото от учебниците и се задълбочава интересът на децата към православието.

Участието на „Двери“ със свой учебник в процедурата на МОН стана възможно благодарение на подкрепата на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, на когото отправяме сърдечни благодарности.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6pw9w 

Разпространяване на статията: