Мобилно меню

4.9529411764706 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (85 Votes)

65682488 639723239878062 955006641353261056 nНа 27 юни в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ се проведе публична защита на докторската дисертация на Мария Димитрова Чернева на тема „Еклисиологията в съчиненията на апостолските мъже“. Научен ръководител на дисертанта беше доц. д-р Любомир Тенекеджиев. След проведената успешно защита председателят на научното жури и автор на една от рецензиите доц. д-р Свилен Тутеков обяви положителния резултат. В журито участваха още проф. д. б. н. Емил Трайчев, доц. д-р Светослав Риболов (рецензент), доц. д-р Димитър Маринов Киров (гласуван предния ден за професор, но назначението му предстои, бел. ред.) и доц. д-р Любомир Тенекеджиев.

65386808 759699364428252 740503205653250048 nВ началото на публичната защита председателят на научното жури доц. Тутеков запозна присъстващите с биографията на докторанта. Мария Чернева завършва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1983 г. и френска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1993 г. От началото на трудовата си кариера до днес работи като преподавател по френски език. През 2012 г. завършва магистратура по теология във ВТУ „Св. Кирил и Методий“ с дипломна работа на тема „Евхаристийният начин на спасение у св. Игнатий Богоносец“ и същата година започва докторантура по патрология в същия факултет. По време на работата си върху дисертационното изследване докторантът участва в множество научни форуми.

В рецензиите и становищата от журито беше подчертана оригиналността на изследването и приносните моменти в него, след което научното жури пристъпи към поименно явно гласуване, с което единодушно подкрепи присъждането на образователната и научна степен „доктор“ на Мария Чернева.

Темата за еклисиологията на апостолските мъже има голяма актуалност днес, когато практическият живот на Православната църква все още е силно повлиян от установилия се през вековете клерикализъм, както и от пиетисткото и индивидуалистично възприемане на християнската вяра. Във фокуса на изследването е тъкмо учението за Църквата на тези църковни писатели от второто след св. апостоли поколение християни. Трудовете, посветени на отделни съчинения от тази епоха, са многобройни, както и общите патрологии, в които е разгледано обзорно творчеството на апостолските мъже. Но форматът на дисертацията е различен – нейната цел е да даде една цялостна и обобщена представа за еклисиологичните идеи от тази епоха в сравнителен план с предходната – епохата на новозаветните писатели. И всичко това, представено от гледна точка на нашето време.

Честито на Мария Чернева за защитената дисертация!

Снимки: авторът

65286001 386007412021646 4735780306647252992 n

65697578 416864465580085 4677344837043748864 n

65892151 2349193258689735 8881273725610098688 n


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u446k 

Разпространяване на статията: