Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)

IMG 5112Дългогодишният секретар на Софийска митрополия и утвърден църковен певец, преподавател и диригент Андрей Иванов Касабов защити вчера в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ докторат на тема „Музикалното творчество на йеромонах Неофит Рилски – лични творби“. На защитата присъства и Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит, който познава Андрей Касабов от детските му години и е следил пътя на неговото развитие като певец и богослов. Освен Негово Светейшество, който е запознат в дълбочина с теорията и практиката на църковното пеене, на защитата в аулата на Богословския факултет присъстваха и други известни познавачи на църковната музика като доц. Димитър Димитров, диригент на хора на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, който, като член на научното жури, прочете свое становище за научната работа на А. Касабов, прот. Кирил Попов и други.

IMG 5099Сред гостите на академичното събитие бяха още митрополитите Западно- и Средноевропейски Антоний и Врачански Григорий, епископите Мелнишки Герасим, гл. секретар на Св. Синод, Адрианополски Евлогий, игумен на Рилската св. обител, Велички Сионий, игумен на Бачковския и на Троянския манастир, Белоградчишки Поликарп, викарий на Софийския митрополит, архим. Василий, протосингел на Софийска  митрополия, архим. Пахомий, ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, където А. Касабов е бил учител, деканът на Богословския факултет проф. Александър Омарчевски, професори, доценти, преподаватели, духовници и студенти от Богословския факултет.

IMG 5095В своя дисертационен труд г-н Касабов застъпва тезата, че най-видният представител на Рилската църковно-певческа школа, всепреподобният йеромонах Неофит, заслужава да се нарече баща на съвременната българска църковно-певческа традиция. Наследството в областта на практическото богословие и църковната музика, което йером. Неофит оставя на Българската православна църква, се оказва основа за богослужебното бъдеще и литургико-музикалните специфики след 19 в. на Балканите, в национален и международен аспект, и е пример за поколения богослови и църковни певци, които обичат и търсят автентичното българско църковно пеене.

В изследователската си работа върху творчеството на йером. Неофит Рилски г-н Касабов има двама научни ръководители – чл.-кор. проф. д. изк. Светлана Куюмджиева, известен изследовател на старинната църковна музика, и доц. д-р дякон Иван Иванов.

По време на защитата беше изтъкната актуалността на темата, развита от докторанта Касабов. За музикалното творчество на йером. Неофит Рилски е писано сравнително малко. Многобройните изследователи на живота и дейността на рилския йеромонах акцентират най-вече върху педагогическата му дейност.

IMG 5164Като научни приноси на дисертационния труд бяха посочени: публикуването на малко известни биографични данни за последните дни от живота на йером. Неофит Рилски по разкази на двама монаси от рилското братство, негови съвременници – архим. Кирил, проигумен, и монах Антоний, които не се намират в основната литература. След проведен изпълнителски музикално-сравнителен анализ г-н Касабов е открил нови песнопения, които могат да се определят като лични музикални творби на йером. Неофит Рилски. За първи път са систематизирани данните от изпълнителския музикално-сравнителен анализ на песнопенията „Покаяния учителя“, „От юности моея“ и „Воскресни, Боже“.

За първи път се прави опит да се систематизират личните музикални творби на йером. Неофит Рилски според литургически адреси и да се направи богословско изследване на авторското му музикално творчество.

След проведеното гласуване на научното жури на дисертанта Андрей Иванов Касабов беше присъдена научната и образователна степен „доктор“.

Защитата на дисертационния труд завърши с многолетствие, изпято от присъстващите в аулата.

Снимки: Стефка Борисова

Доц. Димитър Димитров изразява своето становище за научната работа на г-н Касабов:

IMG 5133

Андрей Касабов и доц. д-р дякон Иван Иванов:

IMG 5133

Андрей Касабов представя научната си разработка върху музикалното творчество на йером. Неофит Рилски:

IMG 5133

Многолетствие в края на защитата:

IMG 5133


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u4x4x 

Разпространяване на статията: