Мобилно меню

4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (32 Votes)

IMG 2802През учебната 2018-2019 г. предметът Религия в българските училища ще се преподава по новите учебни програми. Те са били утвърдени от министъра на образованието Красимир Вълчев още в средата на лятото. Предметът ще се изучава като факултативни учебни часове (по стария закон – СИП) и избираеми учебни часове (по стария закон – ЗИП). Това съобщи на учителите по Религия и преподавателите в неделните училища Ваня Станчева, експерт в РУО – София град на среща в обновената зала на Софийска митрополия, състояла се на 29 септември. По време на събирането стана ясно, че Министерството на образованието е открило и процедура за назначаване на Главен експерт по Религия, който да се заеме с организацията на предмета Религия и подкрепата за преподавателите, като се очаква в бъдеще да бъдат възстановени експертите по Религия в някои от Регионалните управления на образованието в страната. Това съобщи на учителите д-р Росица Георгиева, началник РУО – Русе, която беше поканена на срещата, за да разясни подробности в организацията на провеждане на предмета Религия. Тя информира педагозите, че МОН ще финансира преквалификацията на начални учители, които да могат да преподават и по Религия, така че да се отговори на нуждата от повече преподаватели по предмета.

IMG 2801Събирането беше организирано от културно-просветния отдел на Софийска митрополия и имаше за цел да запознае педагозите с промените в нормативната уредба, да отговори на организационни въпроси, свързани със сформирането на групите по Религия в началото на учебната година и да представи на учителите нови учебни пособия, които те ще могат да използват в работата си.

Срещата беше открита от Белоградчишки еп. Поликарп, викарий на Софийския митрополит, който подчерта, че подобни сбирки на учители помагат за сближаването на гледните точки на клира и педагозите относно религиозното ограмотяване на децата. Владиката отбеляза, че Негово Светейшество патриарх Неофит е изразил желание подобни срещи да се провеждат по-често, за да може ръководството на митрополията да е запознато с проблемите и потребностите на учителите по Религия и катихизаторите. Еп. Поликарп заяви, че държи в отношенията между педагозите и митрополията да има откритост, приятелски взаимоотношения и възможност за бързо решаване на възникналите трудности.

По традиция учителите поставиха въпроси, свързани с организирането на групи по Религия, взаимоотношенията с директорите, липсата на подкрепа, трудните условия на труд.

IMG 2807Д-р Росица Георгиева подчерта, че част от организацията на предмета Религия би следвало да поемат експертите по предмета в РУО-то, с което да подпомогнат учителите при сформирането на групите. Тя отбеляза, че новата нормативна уредба дава повече възможности в тази посока и изрази учудването си, че на срещата няма представител на Богословския факултет на Софийския университет. Според нея факултетът не прави достатъчно, за да осигури професионалната реализация на кадрите си. Години наред предлагаме на Богословския факултет да въведе двойни специалности – Теология и история, Теология и география и др. под., за да могат завършилите да преподават в училище по два предмета и да изпълнят педагогическата си норма за пълен щат, каза тя. Това е възможност повече богослови да влязат в училище, но тя все още не се използва от Богословския факултет.

Г-жа Георгиева, която дълги години беше учител по Религия, даде кураж на колегите си, като подчерта, че трудностите не бива да ги плашат. Тя отбеляза, че в последните години МОН полага усилия да подобри организацията на преподаването на предмета и от следващата година ще финансира и издаването на учебници по него. В заключение тя заяви, че освен това и подкрепата на Църквата за учителите по Религия е много важна, защото това до голяма степен осмисля техните усиля и трудове. Нека не забравяме, каза тя, че да си учител по Религия не е работа, а призвание и мисия.

За кратко към срещата в митрополията се присъедини проф. Божидар Андонов от Богословския факултет на СУ, който отбеляза полезността на мероприятието и съобщи, че факултетът от следващия семестър започва преквалификация на начални учители. Той се извини, че не може да вземе участие в срещата поради неотложни академични ангажименти.

2018 09 18 1419В края на срещата екипът на Центъра за образователни инициативи „Двери“ в лицето на д-р Полина Спирова и д-р Златина Каравълчева представиха на учителите новия проект на центъра – Празник в класната стая. Светлината на добродетелите. Той запознава учениците от началния етап с основни християнски празници и добродетелите, свързани с тях, и предлага варианти за училищно отбелязване на празниците. Проектът включва две пособия: помагало за учителя с разработени уроци и идеи за отбелязване на празниците,както и папка с образователни картички за учениците. Ръководството на Софийска митрополия се ангажира да предостави безплатно пособията за учителите на територията на епархията.

Срещата завърши с уверението, че подобни сбирки между преподавателите и митрополията ще се провеждат по-често.

Новите програми по Религия бяха подготвени в края на миналата и началото на тази година и целта беше да се синхронизират те с новите учебни програми по другите предмети, както и да се внесат необходимите промени в нормативната уребда на предмета Религия, за да е в синхрон с новия закон за предучилищното и училищно образование.

Заповедта на министъра и програмите можете да видите тук:

Заповед № РД09-1474 от 24.08.2018 г. за утвърждаване на учебни програми по религия съгласно приложенията:

Учебни програми по учебния предмет религия (християнство-православие) за 1-12 клас (Приложение № 1)

Учебни програми по учебния предмет религия (ислям) за 1-12 клас (Приложение № 2)

Учебни програми по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) за 1-12 клас (Приложение № 3)


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uwu3q 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.