Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (54 Votes)

2018 09 21 1033На 26 септември от 18 ч. в Огледалната зала на Софийския университет ще бъде представена книгата на проф. Климентина Иванова Ръкописи. Автори. Творби. Представянето на изданието се организира от Кирило-Методиевския научен център при БАН.

Книгата излиза като т. 14 на престижната славистична поредица Краковско-Вилнюски славистични студии (Краков, 2018) и обединява усилията на специалистите от Ягелонската славистика и от Кирило-Методиевския научен център. Той включва 564 страници. Включва 20 студии и статии, печатани в периода 1969-2013 г. Подборът им се основава на засиления интерес към изследвания на проф. Иванова, които в годините се оказват труднодостъпни. В част от тях за първи път са публикувани старославянски произведения, които влизат в „златните страници“ на средновековната кирилска книжнина: азбучни акростихове с глаголическа подредба от състава на Празничния миней; Служба на св. Йоан Рилски; Служба на св. Михаил Воин; Сръбската служба на св. Ахил Преспански; Успение Методиево; Житието на св. Павел Тивейски. Към всяка своя статия К. Иванова добавя нови текстове, наречени от нея „Авторски бележки“ – те са в много от случаите нови статии, с които авторката въвежда новите изследвания по конкретната тема и актуализира проблематиката.

Сборникът е славяноезичен, като повечето от статиите са публикувани на български език, а 3 – на руски. Съдържа също редакторски и авторски увод, които освен на български са преведен и на полски език; томът е снабден и с Именен указател.

Книгата на проф. Климентина Иванова Ръкописи. Автори. Творби излиза от печат в годината, в която се честват 200 години от основаването на славистиката в Ягелонския университет. От Ръководството на Института по славянска филология подчертават, че за тях е особена чест в рамките на тази годишнина „появата на том, толкова забележителен и ценен по съдържание, колкото ценен е и научният престиж на неговата авторка“. А самата авторка пише в своя увод: „Тази книга за мене е особено скъпа заради това, че засилва чувството ми на принадлежност към „рицарския орден на палеославистите“, чиято колегиалност и добронамереност заличава граници, разстояния и интереси“.

2018 09 21 0943Проф. Климентина Иванова е български медиевист – литературен историк, изследовател на славянското ръкописно наследство, текстолог. При това е деен православен християнин.

Научните ѝ публикации са многобройни и обхващат теми в широк времеви и тематичен диапазон – от кирилометодиевистиката до Търновската книжовна школа; от описание на ръкописите до изследване на макрожанровата им структура; от изследване на старите текстове до тяхната ритуална функционалност от Средновековието до наши дни. Автор е на книгите Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин (София, 1981); Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (София, 2008); В началото бе книгата (София, 1983 и 2002); Патриарх Евтимий (София, 1986) и е съставител на том четвърти, „Житиеписни творби“, от поредицата Стара българска литература (София, 1986) и на Евтимий Търновски. Съчинения (София, 1990).

В настоящата антология са подбрани изследвания на Климентина Иванова, писани в различни години, обединени от това, че всяка една от публикациите съдържа момент на откривателство и дава посока за следващи изследвания.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u9yxr 

Разпространяване на статията:

 

 

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.