Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)

2018 04 20 1144На сайта на МОН - тук - вече са публикувани проектите за нови учебни програми по Религия - СИП и ЗИП, които след обществено обсъждане и одобрение от министъра на образованието ще влязат в сила от учебната 2018-19 г.

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: kosta.kostov@mon.bg до 18.05.2018 г. включително.

Проектите за нови учебни програми по предмета Религия се подготвят повече от половин година и в съставянето им бяха ангажирани университетски преподаватели, преподаватели от духовните училища, учители по религия, експерти в областта.

Съставянето на нови програми по СИП и ЗИП Религия се налага след влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование (август 2017 г.). Програмите по Религия следва да се синхронизират с изискванията на новата нормативна уредба и програмите по другите предмети.

Предметът Религия е предвиден в три форми – християнство-православие, ислям и неконфесионално обучение.

Християнство-православие има за цел да даде на учениците основни познания за традиционната за Република България религия – Православието като основен градивен елемент в социалния, духовния и културния живот на българите. Информацията, която учениците получават за живота и дейността на Господ Иисус Христос, на св. Богородица и на други християнски светци, за Библията и за храма, им дава възможност не само да разширят своята култура, но и да бъдат приобщени към християнските добродетели, които да залегнат и в основата на изграждащата им се ценностна система. Те ще получат също знания за световните религии – юдаизъм, будизъм, ислям. Това ще даде възможност на учениците да разберат социалните измерения на християнството и да прилагат в обществения живот историко-философските и религиозно-нравствените си знания.

Основните цели, заложени в предмета Религия – ислям, са:  „Обобщение на знания, идеи и представи за религиозния морал и духовна култура, както и формиране на ценностна система, която осигурява цялостна представа за историята и културата на мюсюлманската общност в страната; оказване на съдействие в процеса на формиране на личности, способни да живеят в разбирателство и уважение с членовете на семейството и обществото, участващи активно в обществения и културния живот на страната; възпитание на учениците в религиозна толерантност, в уважение към вярата, традициите и обичаите на хора, изповядващи други религии; изграждане на способност за свободно общуване в мултирелигиозна среда на основата на толерантност и взаимно уважение“.

Третото направление – неконфесионалното – си поставя за главна цел „даде на учениците познания в религиозната сфера и да развие у тях усет и уважение към религиозното, което ще спомогне за адекватната им ценностна ориентация и ориентация сред различните религии“.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uxwfp 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]