Мобилно меню

2.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 2.78 (9 Votes)
pop3.jpgОт 21 до 24 април 2008 г. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” се проведе акредитацията на специалността теология (богословие). Тя беше осъществена от експертна група в състав: проф. дфн Валентин Канавров от Югозападния университет “Неофит Рилски” и членове: проф. дин Петър Тодоров от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и свещ. доц. дин Петър Герена от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, филиал “Любен Каравелов” в Кърджали. Наблюдаващ процедурата е членът на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства проф. д теол. н. Димитър Киров от Богословския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Катедрата по теология е основана през 1991 г. по инициатива на проф. дин Тотю Тотев и тогавашното ръководство на университета. Студентите-теолози в Шумен учат по бакалавърска, магистърска и докторска програма в редовна, задочна и индивидуална форма. Трябва да се подчертае, че нашата докторска програма е единствената по теология в България. Редица от студентите в магистърската степен са завършили неакредитирания Висш протестантски институт в София. На щат са 10 преподаватели, от които 6 са хабилитирани, 2 – доктори и 2 – докторанти. По брой на публикациите, участията в национални и международни конференции и защитите на дипломни работи шуменската катедра заема първо място в страната.

Досега в Шумен са завършили теология над 500 души, повечето от които са се реализирали професионално в различни области. Почти всички свещеници и монаси в Североизточна България и отчасти в Югозападна България са шуменски възпитаници. Други богослови са направили успешни кариери като учители по религия, музейни и социални работници, журналисти, специалисти в туризма, иконописци и др.

При предишната акредитация на специалността Теология катедрата получи оценка “добър”, като максималната оценка е “много добър”. Другите факултети и катедри в София, Велико Търново и Кърджали засега не са акредитирани.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3pcaf 

Разпространяване на статията:

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]