Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Curkva_Sv_Stefan.jpe На 17 юни 2005 г. се поставя началото на дарителска кампания, целяща пълното възстановяване на православния храм „Св. Стефан“ в Истанбул, кв. „Фенер“, известен и като „желязната църква в Цариград“. Кампанията е инициирана от фондация „Български православен храм „Св. Стефан“ в Цариград“, създадена с цел да съхранява историческото, културно и църковно наследство, като подпомага и поддържа желязната църква.

Църквата „Св. Стефан“ (първоначално дървена) е построена ок. 1848 г. и е осветена на 8 септември 1898 г. И до днес в световен план архитектурният замисъл и изработката на църквата се смятат за уникални. В двора на църквата, наричана още „българският Йерусалим“ са погребани Иларион Макариополски, Авксентий Велешки, Паисий Пловдивски, екзарх Йосиф и др.

Желязната църквата е разположена на стотина метра от Златния рог, теренът е песъчлив и податлив. Под влияние на подпочвените води на мястото, църквата бавно потъва. А под влиянието на влагата – ерозира. Въпреки усилията, които църковното настоятелство полага да я позакрепя, състоянието ѝ се влошава с всеки изминат ден.

Десетилетия наред празни обещания и официални решения на сменящите се правителства, дават надежда на цариградските българи, че техният храм ше бъде спасен.

Реалната опасност, надвиснала над Желязната църква е, че в момента, в който турската държава реши, че един имот е изоставен и безстопанствен, той автоматично става собственост на държавата. Тази злочеста участ вече сполетя единственото българско училище в Истанбул.

Фондация „Български православен храм „Св. Стефан“ в Цариград“ си поставя смелата цел да спаси църквата, като я ремонтира изцяло, включително и да реставрира иконописите. Необходимите за това средства са около $ 300 000, които ще се набират по открити за целта сметки, до набиране на сумата.

В Управителния съвет на фондацията членуват:

Председател на УС Васил Лязе – председател на Църковното настоятелство на Българската православна община в Истанбул.

- Димитри Атанасов – член на Църковното настоятелство,

- проф. д-р Иван Желев – Директор на „Дирекция вероизповедания“ към Министерски съвет,

- Негово Високопреподобие архим. Наум – главет секретар на Св. Синод,

- Жени Лазарова – оперативен управител на фондацията,

- Чавдар Дамянов – член на управителния съвет,

- Явор Камбуров – директор на фондацията.

На пресконференцията по повод старта на кампанията ще бъде представена книгата на доц. д-р Христо Темелски, директор на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия, Българската светиня на Златния рог. Занимавайки се с историята на Българската екзархия, чието седалище до края на 1913 г. е било в османската столица, авторът е попаднал на доста интересни и неизползвани дотогава документи и материали за историята на двете църкви – дървената и желязната. Това го е накарало да напише една кратка научнопопулярна история. Нещата са предадени в хронологическа последователност и в пълнота.

На пресконференцията ще бъде представен и официалният интернет-сайт на кампанията: www.svstefan.com

За дарения:

Първа инвестиционна банка АД

клон „Александър Невски“

1000 София, бул. „Васил Левски“ 95

Банков код: 15091501

Сметки: в USD 1124724302

в EUR 1424724303

в BGN 1024724309.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3ap9x 

Разпространяване на статията: