Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

 MG 1272

От 2 до 5 октомври в Русе се проведе Международен семинар на тема „Преподаването на Религия в средните училища и прицърковните школи: цели, методика и резултати“. В дунавския град се събраха университетски преподаватели, експерти, учители по религия и духовници, които разглеждаха въпроса за различните цели и подход в преподаването на религия в светските училища и на вероучение в неделните прицърковни школи.

Събитието беше организирано от Русенска митрополия и Центъра за образователни инициативи „Двери“ със съдействието на РУО - Русе и с финансовата подкрепа на фондация „Комунитас“.

На откриването присъстваха Русенският митр. Наум, областният управител на Русе Галин Григоров, зам.-кметът Иван Григоров, Росица Георгиева, старши експерт в РУО-Русе и общински съветник, представители на русенската общественост, учители, журналисти.

 MG 1202Семинарът започна с приветствие на митрополит Наум, в което той отбеляза необходимостта от провеждането на подобни форуми, които да подкрепят дейността на учителите по религия и преподавателите в неделните училища. Владиката подчерта, че трудът на учителите все още не се оценява достатъчно и открои като важна задача създаването в българското общество на положителни нагласи към предмета религия и към неговата важна възпитателна роля за българските ученици. Той изрази надежда, че опитът, който ще споделят гостите от чужбина по време на семинара, ще бъде полезен и вдъхновяващ за нашите учители.

Приветствие към участниците във форума отправи областният управител Г. Григоров, който подчерта необходимостта от възпитаване на младите хора в духа на християнските ценности. Зам.-кметът И. Григоров прочете приветствие до форума от името на кмета на Русе Пламен Стоилов. В него се казва, че мисията на учителите по религия е достойна за възхищение, тъй като те мотивират младите хора да съхраняват и предават на идните поколения основните добродетели.

При откриването на форума Златина Каравълчева и Полина Спирова от Центъра за образователни инициативи „Двери“ представиха пред участниците и русенската общественост сборника Модели на сътрудничество между Църквата, общинските власти и държавата за провеждане на религиозно образование (1997-2017), който обобщава резултатите от миналогодишния национален семинар, провел се в дунавския град. Беше представено и най-новото издание на центъра: Иконите разказват – 21 икони от Рилския манастир, поредното пособие за учителите по религия, което Двери издава.

 MG 1202Работният семинар започна с изложение на Росица Георгиева, в което тя разясни нормативната база на предмета и предстоящите допълнения в нея, свързани със статута на учителите по религия и новите програми. Тя очерта проблемните зони в тази сфера и начините за преодоляване. Росица Георгиева прочете обръщение на Коста Костов, експерт от МОН, отговарящ за предмета религия, в което той пожела ползотворна работа и успех на форума.

Писмено приветствие към семинара отправи и проф. Марияна Стефанова, преподавател по педагогика от Тракийския университет. В него тя очерта психологическите предпоставки за страховете и недоверието сред родителите и обществото към предмета религия. Проф. Стефанова предложи и модел за тяхното преодоляване, в който централна роля има превенцията на насилието и агресията в училище.

00989Наред с българските участници в работата на форума се включиха и гости от Сърбия и Румъния. Отец проф. д-р Василе Крецу и д-р Кътълин Криму от Букурещ представиха законовата рамка и начина, по който е организирано обучението по религия в румънските светски училища. Те описаха и стратегиите на Румънската православна църква за катехизацията на деца и възрастни, които се осъществяват от свещеници и учители-миряни (тук). Гостите от Белград, Сърбия – дякон Радомир Маринкович и Сречко Петрович - разказаха за основните промени в учебната програма и учебните пособия по учебния предмет Православен катехизис, които се осъществяват в Сърбия през последните години. Те са наложени от преосмислянето на подхода към предмета, използван в края на 90-те години на миналия век. В центъра на учебната програма е поставен литургичният живот на Църквата, който обаче е непознат на повечето сръбски ученици. Подходът беше като за вярващи деца, а те не бяха от такива семейства, отбелязаха гостите от Белград. Те разказаха за промените, базирани на опита на учителите от последните години, и основаването на новата програма върху реалния опит на съвременните сръбски ученици (повече за сръбския опит вижте тук)

Задочно в семинара се включи и д-р Василики Митропулу от Богословския факултет на Солунския Аристотелев университет, която изпрати информация за новата програма на предмета Религия в гръцките училища, концепция, цели и основни теми.

Изложенията на гостите бяха приети с голям интерес от българските участници, които имаха възможност да задат своите въпроси към сръбските и румънските представители и заедно да коментират ситуацията у нас.

 MG 1315

Домакините от Русе представиха пред гостите урок по религия, проведен в основно училище „Йордан Йовков“. Учителката Валерия Лавчева и нейните третокласници представиха урок за празника Покров Богородичен. Учителката представи занимание, базирано върху съвременните педагогически практики, с интерактивен подход, много междупредметни връзки и използване на новите технологии.

В рамките на семинара заниманието беше анализирано и бяха изведени основните цели и подход при преподаването на религия в училище и на вероучение в неделните училища. Водещите на семинара – д-р Полина Спирова, д-р Златина Каравълчева и Цветомира Антонова - насочиха вниманието на участниците към необходимостта да се планират ясно целите на урока съобразно с очакваните от учителя резултати. Беше подчертано, че задачата на предмета Религия е да дава знания, а вероучението и въвеждането на детето в живота и практиката на Православната църква се осъществява в неделното училище.

Друг важен извод, направен от участниците в семинара, беше, че, наред с християнското ограмотяване на децата е необходимо създаване на положителни нагласи към предмета Религия в българското общество. Беше подчертано, че е наложително родителите да бъдат убедени във важността и необходимостта от подобно образование за българските ученици. Водещите на семинара представиха беседата на Иисус Христос със самарянката (Йоан 4 гл.) като пример за евангелски подход към другия – различния по вяра, произход и пол. Беше представен педагогическият подход на Иисус Христос, който се основава на диалога, добронамереността, търпението и ненасилието.

На семинара беше подчертано, че не се използва в достатъчна степен интерактивният подход за преподаване на знанията за християнството. Новите учебни програми по много предмети дават възможност в тях да бъдат осъществени междупредметните връзки с религията, като по този начин децата задълбочат своите знания без това да има индоктриниращ характер. Като пример беше представена работата на двама учители по математика и български език – Йордан Боянов и Иван Илиев, които разказаха за своя съвместен урок „Библия и математика“. В него на базата на библейската книга Изход учениците правят математически изчисления и изследват библейския текст. По този начин се насърчават критичното мислене и изследователският подход към знанието.

 MG 1351Участниците в семинара посетиха Русенска митрополия по покана на архиерея. Те разговаряха с него за трудностите и перспективите в развитието на предмета Религия, както и за необходимостта от откриването на неделни училища към църквите. Гостите подариха на владиката за спомен от събитието икона на св. Харалампий, изработена от деца от неделното училище в столичния храм „Рождество Христово“. Тя е продукт на проекта „Спаси икона“.

След това митрополит Наум придружи гостите до музейната експозиция на Русенска митрополия и разказа за създаването ѝ и за някои от най-ценните експонати.

Гостите посетиха и Басарбовския манастир, където бяха посрещнати от игумена о. Алеко Рачев. Наред с българските молитви и песнопения в малката манастирска църква в скалите прозвучаха и тропари на румънски, изпълнени от гостите от Букурещ. Всички се поклониха на частицата от мощите на св. Димитрий Басарбовски, която се съхранява в новия манастирски храм.

Работата на семинара завърши с обобщение на българския опит за изминалите 20 години, в които се преподава религия. В края на международния форум бяха направени изводи за състоянието на предмета в контекста на балканските страни. Беше отбелязано, че макар и трите страни България, Румъния и Сърбия да имат общо комунистическо минало, развитието на предмета религия в тях се осъществява по различни начини. В Румъния то е подкрепяно от една силна и добре организирана Църква в сътрудничество с държавата. В Сърбия възприемането на православието като съществен елемент от националната идентичност осигурява силна обществена подкрепа на предмета. У нас не е налице нито един от тези подкрепящи фактори и предметът религия се отстоява в една почти враждебна среда. Това предизвикателство пред българските просветители би могло да намери своето разрешение в опита на Христовите апостоли и първите християни, които са се намирали в подобна мисионерска ситуация. Затова е необходимо винаги да се отчитат спецификите на конкретната среда и да се обменя опит, като се търсят адекватни решения. Участниците се обединиха около извода, че у нас трябва да се засили сътрудничеството на Църквата с всички институции, за да се преодолеят стереотипите и страховете в обществото. Религиозното образование трябва да бъде припознато като елемент на гражданското общество, а не като конфронтиращ фактор. Това ще стане, само ако свидетелства за съпричастност към проблемите на обществото, ако не е откъснато от реалния живот на децата и ако насърчава в тях чувството за свобода, любов, отговорност и ако развива емоционалната им интелигентност. 

В заключителното заседание на семинара и участниците, и организаторите подчертаха важността на подобни срещи, които да дават възможност на преподаватели, учители и експерти да обменят добри практики и да се подкрепят в работата. Накрая всички получиха удостоверения за участие във форума, подписани от Русенския митрополит Наум.  

Снимки: Стефка Борисова

Откриване на работния семинар:

 MG 1228

Д-р Полина Спирова привества участниците в семинара:

 MG 1202

Д-р Златина Каравълчева представя сборника с модели за сътрудничество между Църквата, държавата и общинската власт:

 MG 1228

Моменти от работата на семинара:

 MG 1293 MG 1328

 MG 1332

 Посещение на открит урок по религия:

 MG 1305

 Среща с Русенския митрополит:

 MG 1354

 В музея на Русенска митрополия:

 MG 1365

Представяне на румънския опит – проф. д-р Василе Крецу (вдясно) и д-р Кътълин Криму (вляво). Преводач беше о. Кирил Синев (в центъра):

 MG 1442

За преподаването на Православен катехизис в Сърбия разказаха дякон Радомир Маринкович и Сречко Петрович. Преводач беше доц. д-р Свилен Тутеков:

 MG 1458

Екипът на Центъра за образователни инициативи Двери (Златина Каравълчева, Цветомира Антонова и Полина Спирова) по време на работа:

 MG 1458

 MG 1476

 MG 1467

 Връчване на удостоверенията за участие в семинара:

22279711 1188050184629859 7027224269329610053 n

22141152 1188050101296534 1032682981725058747 n22141152 1188050101296534 1032682981725058747 n


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/u3fya 

Разпространяване на статията: