Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)

image-9c982de5177086fed6d41f3ec3fe8b39a38dcee6f78966ae8dee0257c34d4048-VДвудневна международна конференция на тема „Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени“ се проведе на 26 и 27 ноември в София. Събитието се организира във връзка с 25 ноември, обявен от ООН за Международен ден за елиминиране насилието над жени и в подкрепа на „Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“. Проявата се организира от Асоциация на жените-адвокати. Западно- и Средноевропейският митр. Антоний взе участие в конференцията като представител на Българската православна църква. Той приветства инициативата при откриването ѝ и изнесе доклад по темата.

Конференцията, която се проведе под патронажа на Националния омбудсман Мая Манолова, имаше за цел да събере актуални данни за същността, формите и мащабите на насилието срещу жени и да установи състоянието на проблема на национално, регионално и международно равнище. В хода на проявата бяха представени  различни гледни точки на ангажираните с този проблем органи и институции, както и запознаване с международния опит в тази насока.

В своя доклад митр. Антоний подчерта, че Църквата не може да остане безразлична към проблема с насилието срещу жени, защото Църквата е призвана да дава закрила и утеха на страдащите и уязвими членове на обществото. В същото време Българската православна църква е длъжница на нашето общество по отношение на закрилата на жените, страдащи от различни посегателства. Днес грижата за тях е предоставена основно на енорийските свещеници и разчита на тяхната духовна зрялост и такт да помогнат на пострадалите жени да се справят с травмите и да продължат живота си пълноценно.

image-6b713e705aa1725b5bc36a5baade31f9e024a3ac29dee4664c09c671c2ff67bd-VВ доклада си митр. Антоний се спря на генезиса на насилието в семейството, посочвайки, че причина за това са: незрелостта на съпрузите, непознаването на евангелските принципи, върху които се изгражда бракът, нежеланието на съвременните хора да надмогнат егоизма, да проявят саможертва. „Ако съпрузите тръгнат по пътя на брака без да са достигнали духовната зрялост, без съзнанието за саможертва и осъзнаване на отговорността пред себе си, пред другия човек и Бога, много по-лесно стигат до личен и семеен крах, до сцени на насилие и дълбоко разочарование“, отбеляза митр. Антоний. Той посочи, че свещениците следва да оказват подкрепа не само на пострадалата жена, но да се погрижат и за целостта на семейството, където това е възможно, чрез разговори със съпруга, с беседи върху смисъла и значението на брака. В тази връзка владиката подчерта, че е необходимо да се въведат специални беседи с младите хора, които идват в храма, за да заявят желанието си да се венчаят. „Организирането на беседи с тях, в които им се разясняват смисълът и значението на християнския брак, може да се окажат семето, което ще покълне в душите им и ще ги накара и след венчавката да се връщат в храма, където да търсят съвет и наставление. Църквата може да даде на младото семейство не само духовни насоки, пастирска подкрепа, общност, в която да се развиват хармонично, но и благодатните дарове на Божията благодат, която Бог раздава щедро на всички, които Го търсят, за да поддържат те пламъка на любовта в семейството си и така да преодоляват трудностите“.

image-81cf65539052f341154405c21b861aeb13254a4c30588e9a7e6dd7804955c20d-VВ работата на конференцията взеха участие представители на министерствата на правосъдието, на вътрешните работи, на външните работи, на труда и социалните грижи, на здравеопазването и на образованието. Те представиха конкретните си правомощия в областта на посегателството срещу жени, програми и мерки в рамките на тяхната компетентност, както и формулиране на проблемите, с които се сблъскват в борбата срещу насилието. Своята дейност представиха неправителствените организации от България, работещи по темата с насилието. Те разказаха за връзките си с НПО-та от чужбина. В дискусията през втория ден на проявата се включиха и представители на медиите с кратки изложения относно медийното отразяване на проблематиката.

Организаторите на конференцията изразиха удовлетворението си от участието на представител на БПЦ в проявата, тъй като според тях Църквата може да има важна роля в борбата срещу посегателството над жени и домашното насилие. С тази конференция Асоциацията на жените-адвокати се надява да се повдигне обществена дискусия по темата и да се предприемат стъпки за синхронизиране на българското законодателство с международните норми за борба с това явление.в доклада си.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9qf46 

Разпространяване на статията: