Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
От 3 до 5 април т. г. се състоя обучителен семинар на тема "Практически съвети за работа с медиите", организиран от фондация "Покров Богородичен" и Българска медийна коалиция. В семинара взеха участие архим. Сионий, ректор на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски", прот. Захарий Дечев от Бургас, свещ. Дончо Дончев от Варна, свещ. Светослав Георгиев от Русе, йером. Стилиян Георгиев от Руенската св. обител „Св. Йоан Рилски”, представляващ интернет-радио „Сион”, дякон Михаил Манев от Варна, Ангел Младенов, секретар на Русенска митрополия, Божидар Маринов, секретар на Софийска духовна семинария, Даниела Василева, докторант по Църковно право в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Миряна Маламин-Сирийски от фондация "Покров Богородичен", Надежда Господинова от Интернет-портал "Православие БГ", Пенка Борисова, гл. специалист в Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет, Пламен Сивов, директор на фондация "Покров Богородичен", Росица Станимирова, експерт в парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията, Тодор Карагьозов от фондация "Покров Богородичен" и Анна Маринова, асистент в БФ на СУ и представляваща Интернет-портала "Двери БГ" и енорийския вестник към столичния храм "Св. Троица" - "Светилник".

Професор Иван Желев, директор на Дирекция "Вероизповедания", приветства участниците в семинара, като изтъкна необходимостта от сътрудничество между меиите и Църквата. "Медиите, - подчерта той, - са добронамерени към Българската православна църква, но Църквата е своеобразен длъжник по отношение на българските медии. Тя трябва да дава повече информация както по отношение на веровите истини, така и да дава гласност на важни събития, които се случват". Проф. Желев наблегна и на необходимостта всяка митрополия да има свой говорител, който да дава навременна и точна информация на медиите за най-важните събития в епархията.

Доц. Георги Лозанов изясни различията между характеристиките на времето в Църквата и медиите. Докато в богослужението имаме своеобразен цикъл и имаме връзка по вертикала, то времето в света е линеарно и непрекъснато нещо ново и различно се случва, а това ново и различно е обект на новините и на журналистите, които имат за цел да запознаят обществеността с това ново, както и да го анализират и коментират. Въпреки тази специфика Църквата и медиите могат и трябва да си сътрудничат, още повече че Църквата още от началото на своето основаване си е служила с най-различни начини, за да може да запознае хората с Христовото учение и да ги привлече към себе си.

Горан Благоев сподели дългогодишния си опит като журналист, който успешно отразява новини и събития от живота на Църквата и се е специализирал в спецификата на богословския и църковен език.

Водещите семинара Жана Николова, управител на консултантска агенция за връзки с обществеността, Галина Спасова, главен редактор на програма "Хоризонт" на БНР, и Димитър Сотиров от Българска медийна коалиция с професионализъм и вещина ни запознаха със спецификата на всяка от медиите, както и с основни правила при работа с журналисти. Практическите занимания бяха писане на прес-съобщение и даване на пресконференция на избрана от участниците тематика.

Надяваме се да приложим успешно получените от нас полезни знания.  

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33qwq 

Разпространяване на статията: