Мобилно меню

4.1153846153846 1 1 1 1 1 Rating 4.12 (26 Votes)

Biblia BildВ навечерието на Деня на българската писменост и култура и на славянската писменост беше представен нов цялостен превод на Библията на съвременен български език. Той е резултат на повече от две десетилетия отговорна и добронамерена работа, извършена от специалисти (преводачи, преподаватели в Богословския факултет на СУ и стилисти от БАН). Книжното тяло е красиво и добре изработено, а текстът се предлага онлайн и като приложение за електронни устройства (Мобилен телефон и/или таблет: ttps://www.bible.com/bible/901/jhn.1.%D1%81%D0%BF; Online: http://bibles.org/bul-CBT/Gen/1).

Всичко това улеснява четенето, но същевременно  прави и отговорността на този превод много голяма. За някои читатели това ще е първа среща с Библията и текстът трябва да бъде истинският и подходящият.

Ако преводът на Новия Завет, отпечатан през 2002 г. и препечатван няколко пъти след това, е вече добре познат и обстойно анализиран, то текстът на Старият Завет в този превод е напълно нов и непознат. Както всеки превод, така и този се нуждае от време, в което читателите да се запознаят с него, да свикнат с новото звучене, Църквата да го припознае като достоен и каноничен, дори евентуално като свой textus receptus (приет, основен текст). Този процес е нелек и има нужда от разумно посредничество и много мисионерска дейност.

Тъкмо с това намерение членовете на катедра Библеистика на Богословския факултет инициират проект, който има за задача да открие и посредничи в дебат, добронамерена дискусия и анализ върху новия превод с цел да се открият всички критични места, неточни преводи, ако има такива, нестабилни термини, колебливи понятия и неустановени реалии. Важно е да се разбере, дали утвърдената традиция в определени библейски текстови свидетелства е единствено приемлива и вярна, или има и други  възможности.

Всички въпроси или предложения на читателите трябва да стигнат до издателите и преводачите и да им бъде адекватно отговорено с посредничеството на членовете на катедрата (на нарочния адрес nov_prevod@abv.bg или чрез блоговете на колегите д-р Маринова и д-р Дамянова). Ако читателите предложат други преводни варианти, които са по-приемливи и верни, или имат основателни бележки, то те ще бъдат събирани, селектирани и подготвени за бъдещи корекции на библейския текст, когато това е възможно. Идеята е да се изгради база данни, която да е в ползва при следваща ревизия на този текст. Всичко това е подчинено на една основна цел – усъвършенстване на превода с цел максимално приближаване до библейския оригинал в духа на добронамерена и аргументирана текстова критика. Така, с участието на всички ще направим този превод  – нашата Библия.

Добре дошли в дискусионния форум!


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/99c6x 

Разпространяване на статията: