Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)

Evangelski SinopsisИзлезе от печат Евангелски синопсис, съставен от йеродякон Юстин от Зографския атонски манастир. Евангелският синопсис е издаден като помагало за студентите по богословие и учениците от духовните семинарии при изучаване на Новия Завет, но може да бъде полезен и за всеки, който желае да получи по-пълна и ясна картина за евангелското повествование.

Книгата можете да намерите в София в църковните книжарници в храмовете „Св. Неделя” и Св. Седмочисленици”, както и в книжарницата на ул. „Самуил” № 111 и в книжарница „Лествица”.

Справка: Евангелски синопсис се нарича сборник, който представя успоредно текста на четирите, а понякога и само на първите три евангелия. По този начин читателят може да сравни разказите на отделните евангелисти, да види съвпаденията и различията в повествованията им за едни и същи събития. Както разказът на евангелията е хронологически подреден, такава хронологическа последователност имат и събитията в синопсиса: от Рождество Христово до явяванията на възкръсналия Иисус Христос. Думата синопсис е гръцка: σύνοψις (synopsis) означава „съвместен преглед”. Такива опити са правени още в древност, дори през 2 в. сириецът Тациан е направил единен текст на повествованията на четирите евангелия. Но днешните синопсиси са продукт основно на 20 в. Българският библеист проф. Христо Н. Гяуров издава през 1940 г. Евангелски синопсис, където е изложен успоредно текстът на четирите евангелия. На оригиналния гръцки език най-известният синопсис е на немския учен Курт Аланд Synopsis quattuor evangeliorum, издаден през 1963 г. и претърпял редица преиздавания. Предлаганият синопсис на зографския монах Юстин е превод от руски синопсис.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/994xa 

Разпространяване на статията: