Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (28 Votes)

IMG 4721Българските библеисти, преподаватели в университетите на София, Велико Търново, Шумен и Пловдив, където се развива и преподава православна библеистика, днес проведоха своята годишна научна конференция, посветена на паметта на видния български учен-библеист и филолог-хебраист и славист проф. д-р Славчо Вълчанов Славов. Организирана съвместно от сдружението на православните библеисти „Библейски колегиум и катедра „Библеистика на БФ на СУ „Св. Климент Охридски, проявата събра преподаватели-библеисти от трите университета, както и учени от Българската академия на науките, специалисти в областта на славистиката и библейската книжнина, а също студенти от различните форми на обучение. Присъстваха още съпругата и дъщерята на покойния професор, неговият брат ставроф. ик. Антон Вълчанов и племенникът му, университетски преподавател-филолог. По здравословни причини не можаха да вземат участие проф. протопрезв. Николай Шиваров и доц. д-р Ивайло Найденов, който беше основният организатор на конференцията.

IMG 4726Бяха изнесени поредица научни доклади в областта на Стария и Новия Завет и на църковната книжнина. Особено се изтъкнаха личността и делото на проф. Славчо Вълчанов, неговите заслуги за развитието на библейската и филологическата наука у нас, за библейските преводи на български език, както и за изграждането на богословското образование след 1989 г. чрез създаването на високообразовани и отлично подготвени млади учени и преподаватели, с които българското богословие основателно се гордее.

След конференцията в параклиса на БФ/СУ беше отслужена панихида за упокоение на душата на проф. Вълчанов.

На снимките: горе вдясно - доц. д-р Димитър М. Киров, декан на ПБФ/ВТУ, който изнася своя доклад, и водещата гл. ас. д-р Анна Маринова (СУ); горе вляво - аудиторията слуша внимателно поредния доклад; долу - гл. ас. д-р Стефка Кънчева (ВТУ): 

01-IMG 4734

  Гл. ас. Янка Драгомирова (ШУ):

1-IMG 4731

  Панихидата в параклиса на факултета:

IMG 4751

Снимки: Янка Драгомирова и Стефка Кънчева.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/93cy8 

Разпространяване на статията: