Мобилно меню

4.9402985074627 1 1 1 1 1 Rating 4.94 (67 Votes)
1_78.gifДнес в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе публичната защита на дисертацията на главен асистент Екатерина Дамянова, преподавател по Свещено Писание на Стария Завет. Завършила преди няколко години своята докторантура, Дамянова представи тази пролет дисертационния си труд и след предварителното обсъждане през месец април се насрочи публична защита за 22 август. За този важен момент от оценката на един докторант бяха подготвени две рецензии и три становища от петимата членове на научното жури, което по новия Закон за развитието на академичния състав замести предишните специализирани научни съвети.

Рецензии бяха прочетени от професорите Сл. Вълчанов и Ив. Желев, а становища – от проф. протопрезв. Н. Шиваров и доцентите Е. Трайчев и Д. М. Киров. Всички оценки на членовете на журито бяха положителни, което предопредели и единодушното произнасяне на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Екатерина Дамянова. Докато според предишния закон подир гласуването в специализирания научен съвет следваше дълга и мъчителна процедура, според новия закон докторантът от момента на произнасянето на журито придобива научната степен. Затова в края на успешната публична защита председателят на научното жури проф. Желев тържествено обяви главен асистент Екатерина Атанасова Дамянова за доктор по богословие.
Е. Дамянова записа първия курс по богословие след завръщането на Богословския факултет в Софийския университет (1991 г.) и завърши петгодишното тогава обучение през 1996 г. От 1998 до 2000 г. беше на специализация в Хайделбергския университет, Германия, а от 2001 г. започна докторантура по Свещ. Писание на Стария Завет в СУ. Същевременно започна и да преподава Ст. Завет в специалността Богословие на Пловдивския университет „Преп. Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов” в Кърджали. От 2002 г. беше избрана с конкурс за редовен асистент по Ст. Завет в БФ на СУ. От 2007 г. е главен асистент. Била е на специализация в Германия, Израел и Йордания. Говори немски, английски и новогръцки. Член е на УС на Библейския колегиум (сдружението на българските богослови-библеисти).  

P8220121.jpg

P8220122.jpg

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/33xrc 

Разпространяване на статията: