Мобилно меню

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (6 Votes)
На основание решение на Министерския съвет № 295 от 12 май 2010 г. са обявени шест докторантури към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Една от тях е по Теология (Църковно изкуство), шифър 05.01.17, редовно обучение. Срокът за подаването на документи е от 1 юли до 30 септември 2010 г.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление до Ректора на университета за участие в конкурса (закупува се на място);
2. Нотариално заверено копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите тристепенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”.
3. Автобиография.

Документи се приемат в корпус 1 на Шуменския университет, ул. “Университетска” №  115, кабинет 115. За информация: www.shu-bg.net, тел. 054/830-309; 054/830-495, вътр. 215, 276. 

Докторантите, редовно обучение, получават месечна стипендия от 450 лв, които не се облагат с данък.
 
Напомняме, че приемът на кандидатстудентски документи, включително и по Теология, в Шуменския университет продължава до 12 юли 2010 г.  Всеки ден (без неделите) от 8.00 до 16.00 ч. екипите, които работят по Кандидатстудентска кампания 2010, посрещат в Информационния център на висшето училище всички, решили да участват във  втория етап на конкурсните изпити. Необходимо е документи да подадат и всички кандидат-студенти, които са положили успешно предварителни изпити в Университета и желаят да участват в класирането с получените оценки.  

Кандидат-студентският изпит по Теология е на 16 юли 2010 г. от 8 часа. Състои се от попълване на тест или писане по тема. За контакти: гр. Шумен, тел. 054/ 830-495; вътр.: 250, 260, 270;
054/ 832-106; гр. Варна, тел. 052/ 301-243; гр. Добрич, тел. 058/ 603-138; http://shu-bg.net/content/priem/.  

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kckh 

Разпространяване на статията: