Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (54 Votes)
В аулата на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 28 юни 2010 г. се проведе публична защита на докторската дисертация на асистента по Патрология в същия факултет Светослав Риболов на тема: „Сотириологични предпоставки на христологичните възгледи на Теодор Мопсуестийски”. Макар и възпитаник на БФ на СУ, Светослав Риболов проведе своята докторантура в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий”, където междувременно се беше прехвърлил на основна работа покойният вече изтъкнат роден специалист по Догматическо богословие проф. д-р Тотю Коев (+2006 г.). След неговата кончина научното ръководство на докторант Риболов беше поето от доцент д-р Иван Петев от БФ на СУ.

На заседанието на Специализирания научен съвет по богословие (теология) бяха прочетени двете рецензии – на проф. д. ф. Н. Георги Теологов Каприев (от Философския факултет на СУ) и на доц. д-р Александър Стоянов Омарчевски (от Богословския факултет). Прецизни и критични, двамата рецензенти добре обрисуваха научния труд на младия колега, като изтъкнаха положителните му страни, отбелязаха и въпросите, които според тях се нуждаят от допълнително осветление или различен поглед. Но и двамата накрая убедено препоръчаха да бъде дадена на дисертанта образователната и научна степен „доктор по богословие”. Същите препоръки направиха и изказалите се професори от СУ и ВТУ, включително и деканът на ПБФ доц. д-р Димитър п. Маринов Киров, които дадоха своите преценки, поставиха въпроси и направиха някои препоръки. Накрая дисертантът задоволително отговори на всички бележки и въпроси.

Така естествено дойде и отличният резултат при гласуването: от присъствали 13 члена на СНС 13 гласуваха „за”, нямаше бели, нито отрицателни гласове.

Според практиката на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (която продължава своята дейност само до края на тази година поради наскоро приетия нов закон в тази област) процедурата по удостояването на Светослав Риболов трябва да бъде прегледана от Научната комисия прик ВАК по обществените науки и тогава ще се издаде диплом за „доктор по богословие”.

Нека е честита бляскавата защита на колегата Риболов, нека е честит и на българското богословие новият гласуван доктор!
Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/3kckp 

Разпространяване на статията: