Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)

upravitelСдружение „Отвори очи” е юридическо лице, основано през 2009 г. и учредено според ЗЮЛНЦ, като осъществява дейност в обществена полза. Дейностите, които Сдружението извършва, са в следните насоки:

- подпомагане на лица, които са зависими или злоупотребяващи с психоактивни вещества, да достигнат най-доброто възможно ниво на социално функциониране след успешно приключване на активното лечение;

- подпомагане на семействата, чийто член е зависим или злоупотребяващ с психоактивни вещества;

- подпомагане на обучението на социално слаби, инвалиди, рискови и малцинствени групи, спомагане на формирането и утвърждаване на ценностите на гражданското общество;

- подпомагане на социалната интеграция и личностна и професионална реализация на упоменатите по-горе групи лица.

Сдружението поддържа дейността на Православния център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота, първомъченик български” – гр. Варна.

Сдружение „Отвори очи” търси да назначи подходящ кандидат на длъжността „управител”.

Основни задължения:

 • подпомага Управителния съвет в разработването и прилагането на стратегия за развитието на Сдружението;
 • организира изпълнението на дейностите на Сдружението;
 • планира, организира и контролира текущата работа на екипа на Центъра (възлага задачи, следи за изпълнението им, съставя документи);
 • отговаря за администрацията на Сдружението – организира работата на администрацията, счетоводството и администрирането на конкретни проекти;
 • отговаря за развитието на организацията – организира създаването на нови проекти и програми;
 • отговаря за осигуряване на финансова устойчивост на организацията, като установява контакти с юридически лица, държавни и общински структури, неправителствени организации и търси възможности за източници на финансиране;
 • представлява Сдружението пред финансовите и контролните органи, пред физически и юридически лица, както и подписва банкови документи;

Изисквания:

 • завършено висше образование;
 • опит на мениджърска длъжност или в лидерска роля;
 • опит в изготвянето и реализирането на проекти – предимство
 • шофьорска книжка – предимство;
 • практикуващ православен християнин – предимство;
 • добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;
 • умения за работа в екип;
 • умения за работа под напрежение, приоритизиране на задачи, внимание към детайли;
 • висока лична дисциплина;
 • стратегическо мислене;
 • инициативност и аналитичност.

Какво предлагаме:

 • договор за управление и социален пакет;
 • мотивиращо възнаграждение;
 • позиция в организация с уникален опит в социалните дейности;
 • възможност за професионална и личностна реализация.
 • служебен РС и телефон.

Ако се идентифицирате с нашите изисквания, можете да кандидатствате за позицията, като изпратите до 8 април 2014 г. (включително) актуална автобиография, снимка и мотивационно писмо на следния e-mail: pcdon@abv.bg. Телефонът ни е 052 370 550.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност според ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9xcu6 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...
Имайте непресторена любов помежду си, пазете Преданието, и Бог на мира да бъде с вас и да ви утвърди в любов.
 
Св. Павел oт Обнора