Мобилно меню

4.9261992619926 1 1 1 1 1 Rating 4.93 (271 Votes)

Bartholomew Patriarch of Constantinople† Вартоломей

по Божия милост архиепископ на Константинопол – Новия Рим

и Вселенски патриарх

До цялото изпълнение на Църквата,

благодат, мир и милост от Създателя на цялото творение,

нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос

Високопреосвещени братя йерарси и възлюбени в Господа чеда,

Влизайки днес с Божието благословение в новата църковна година, с празника на индикта ние почитаме Деня на защитата на природната среда, като въздаваме слава и благодарност на Твореца на всичко за великия дар на творението.

Отново с цялото си сърце заявяваме, че зачитането на творението и постоянната грижа за неговото опазване принадлежат към сърцевината на нашата православна идентичност като един от нейните най-скъпоценни елементи. Църквата приема и учи, че причината за човешкото отчуждение от „твърде доброто“ творение и от ближните ни е отчуждението от Бога. Тя подчертано ни припомня, че няма автентична свобода без Истината и вън от Истината, защото тя е силата, която истински освобождава. „Ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“ (Йоан 8:32).

Над три десетилетия светата велика Христова църква чрез различни инициативи недвусмислено и активно насърчава екологично насоченото послание на православието. Денят 1 септември 1989 г. завинаги ще означава и символизира началото на едно движение, което принесе много плод, задълбочи осъзнаването на духовните и етическите корени и параметри на разрушаването на природната среда, мобилизира хората и институциите, вдъхновявайки и останалия християнски свят. То осветли пътя, по който да отговорим на това огромно предизвикателство – път, който минава на първо място през разбиране на връзката на това явление с кризата на човешката свобода и с нуждата от радикална промяна в мисленето и поведението – с поглед към творението. И, на второ място, чрез едно общо и всеобхватно действие, което да е насочено към глобалните измерения и преодоляване на трагичните последствия от разрушаването на природната среда.

Неоценимо завещание за бъдещето се съдържа в множество значими съчинения в областта на богословската екология, видно място сред които е запазено за трудовете на Високопреосвещения професор, академик и старши митрополит на Пергам Йоан. Неизчерпаем източник на вдъхновение може да се намери и в докладите на деветте международни симпозиума „на вода“, в които участваха изтъкнати специалисти и учени, както и представители на културата и духовността. Тези текстове са особено полезни за изучаването на околната среда, което зае значително място в съвременното образование. Както вярно беше казано, „занапред образование, което не е екологично ориентирано, ще бъде пародия на образование“.

Устойчивото развитие е еднопосочна улица. То ще подсигури екологичния баланс в настоящето и ще бъде гаранция за бъдещето, само че има и своите условия: екологична икономика, промени в земеделското и биомеханичното производство, произвеждането и употребата на енергия, движението и транспортирането на стоките, нови модели на консумация и пр. За съжаление добрите намерения, споразуменията и прокламациите често остават теоретични, само „големи думи“ без каквото и да било въздействие върху дейността или, както беше писано, „празни предписания“. Човечеството не е научило нищо от последствията от климатичните промени, разрушителните пожари, горещите вълни, наводненията, рязкото редуциране на биоразнообразието, замърсяването на атмосферата и морските басейни, изсичането на горите заедно със социалните последици от кризата на околната среда, които най-силно се разкриват чрез масовата миграция, предизвикана от екологични причини.

Човечеството продължава да бъде заблуждавано по отношение на присъщия капацитет на природата да се защитава сама и да преодолява причиняваните ѝ от човека вреди. Ние знаем, но при все това продължаваме да действаме сякаш не сме информирани, потулвайки истината, че що се отнася до връзката си с природната среда нашата модерна технократска и икономико-центрична цивилизация не е осъществила никакъв прогрес, щом като най-голямото унищожение на природната среда се извършва в собственото ни време и епоха, в която господстват науката и икономиката. Промяната в климата представлява огромна разруха, предизвикана от човешката безотговорност, и тя е резултат от задънената улица, в която се намира нашият модел на организиране на живота на нашата икономика. Ние ще имаме бъдеще, единствено ако проумеем, че защитата на цялостността на творението не само не представлява някаква преграда пред икономическото ни развитие, но е именно проводникът за постигането на действителен напредък.

През настоящата година отбелязването на Деня на защитата на творението е съпроводено от звука на оръжията в Украйна, от плача на жертвите на военното насилие, от бомбардирането на градове и инфраструктура, от стенанията на природата и стоновете на бежанците. Всяка война е хуманитарна и екологична катастрофа. Продължаващото насилие разрушава освен хилядите човешки животи още и природната среда, която замърсява, принуждавайки страни и народи да се връщат към начини за осигуряване на енергийна ефективност със средства, които са враждебни за околната среда. Така човечеството влиза в нов порочен цикъл на разрушителни безизходици, които потвърждават казаното, че homo sapiens продължава и до днес да се държи същевременно и като homo demens – неблагоразумен и безразсъден.

Братя в Господа и благословени чеда,

За Църквата съставните части на света, съгласно една богословска формулировка, „не са просто капитал или полезен материал за задоволяване на индивидуалните нужди на човешките същества, а са дела на Личността на Твореца“. Всичко, сътворено по Божие благословение, хвали и величае Бога вовеки, небесата проповядват Неговата слава. Това е послание, изразяващо загрижеността на Великата църква за опазването на творението. Животът на Църквата Христова е предвкусване на всичко онова, което очакваме в Царството на Отца, Сина и Светия Дух. Като негов водач по пътя към есхатона св. Църква предлага на света Евангелието на благодатта и непоколебимата увереност, че злото, във всички свои форми, няма да има последната дума в историята.

В заключение, желаем ви благословена и плодотворна Църковна нова година, като призоваваме над всички вас, чрез ходатайството на първата сред светците, Всеблажената Богородица, животворна благодат и велика милост от Твореца и Изкупителя на всичко, Първенствуващия и Съвършенстващия нашата непорочна вяра, Комуто да бъдат славата и властта вовеки. Амин!

1 септември 2022 г.

† Константинополски Вартоломей,

пред Бога горещ молитствувател за всички

* Източник: Официална страница на Вселенска патриаршия – тук.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8cuuf 

Разпространяване на статията:

 

И рече старецът...

Не се учудвай, че падаш всеки ден; не се отказвай, но смело се изправяй. И бъди уверен, че ангелът, който те пази, ще възнагради търпението ти.

Св. Йоан Лествичник