Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
logo_shkola.jpg
На 12 октомври 2009 г. стартира постоянният семинар „Религия и култура”, организиран от Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”. Семинарът се провежда през 2009/2010 академична година в рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите” с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедрата по арабистика и семитология. Като част от този изследоватеслки проект  между 28 август - 2 септември 2009 г. в Смолян се проведе Първата лятна школа "Религия и култура" на Софийския университет.

Семинарът "Религия и култура" е интегриран в учебния план на Университета, като може да се предлага, предоставяйки кредити на студенти от различни магистърски и бакалавърски програми в областта на хуманитарните и социални науки. През академичната 2009/2010 г. семинарът ще бъде включен и в програмата на Докторантското училище по социални и хуманитарни науки към Софийския университет.

Всички сесии на семинара ще се провеждат в зала №111 на партерния етаж в сградата на ЦИЕК при СУ на бул. „Тодор Александров” №79 от 17.00 до 20.00 ч. на указаната в графика дата.
ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ И ГРАФИК ЗА 2009/2010 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

І. ТЕМАТИЧНИ СЕСИИ НА СЕМИНАРА
1. „Текст и контекст в богословските подходи към християнството” - 12 октомври 2009 г. Водещ на сесията: доц. д-р Александър Омарчевски. Участници: гл. ас. Костадин Нушев, гл. ас. д-р Клара Стаматова, д-р Чавдар Хаджиев

2. „Християнството и културология: дискурси във философията на религията и историята на философията” - 2 ноември 2009 г. Водещ на сесията: проф. дфн Владимир Градев. Участници: проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Калин Янакиев

3. „Религиозна норма и културен факт: текст и социални науки”-  23 ноември 2009 г. Водещ на сесията: доц. дфн Пламен Макариев. Участници: проф. дин Йордан Пеев, доц. д-р Мадлен Данова, гл. ас. д-р Галина Стефанова–Евстатиева, н.с. д-р Теодора Карамелска

4. „Ислямът: текст и контекст в отношенията между религия и култура”14 декември 2009 г. Водещ на сесията: доц. д-р Симеон Евстатиев. Участници: доц. д-р Павел Павлович, ст. ас. Иван Дюлгеров, гл. ас. д-р Тодор Тодоров, д-р Никола Ламбев

5. „Текст и контекст в източните религии” - 11 януари 2010 г. Водещ на сесията: проф. дфн Александър Федотов. Участници: доц. д-р Галина Русева–Соколова, доц. д-р Милена Братоева и Александър Елизариев
 
6. „Исторически и антропологически подходи към религиите”25 януари 2010 г. Водещ на сесията: проф. д-р Георги Бакалов. Други участници: доц. д-р Милияна Каймакамова, гл. ас. д-р Цветелин Степанов, д-р Даниела Калканджиева и гл. ас. д-р Илия Илиев


Структура на тематичните сесии:

Водещият отговаря за структурата и организацията сесията, като прави кратко въведение в прилаганите подходи към религиите в своето академично поле и модерира дискусиите. Водещият, както и другите основни участници в семинарните сесии, представят доклад по тема, която съвместно с водещия сесията са приели като представителна за съответните подходи към религията през тематичната призма на цялостното изследване. След докладите се осъществява дебат по темата с участието на присъстващите преподаватели, докторанти и студенти. Всяка сесия е с времетраене, равно на 4 часа аудиторна заетост, разделени на две половини с пауза.

ІІ. ДИСКУСИОННИ СЕСИИ НА СЕМИНАРА.

7. І дискусионна сесия 15 февруари 2010 г. Водещ: доц. дфн Пламен Макариев. Други участници: докторанти, студенти и преподаватели от тематичните семинарни сесии.
 
8. ІІ дискусионна сесия 22 февруари 2010 г. Водещ: доц. д-р Симеон Евстатиев. Други участници: докторанти, студенти и преподаватели от тематичните семинарни сесии.
Други дейности по изследването за 2009/2010 академична година:

След приключването на семинара, през месец април 2010 г., ще бъде проведен заключителна конференция, за която се предвижда и международно участие. Резултатите от изследванията по проекта, включително семинара и конференцията, ще бъдат селектирани и публикувани в реферирано издание на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”.

 
Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/x9kx 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Не търси съвършенството на закона в човешките добродетели, защото в тях няма да го намериш съвършен; неговото съвършенство е скрито в Христовия кръст.

Св. Марк Подвижник