Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (56 Votes)

IMG 5793

На 18 декември в Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ беше представена „Книгата Григорий Цамблак“, дело на проф. д-р Мария Спасова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Събитието събра на едно място екипа, осъществил новото издание, водещи наши специалисти в областта на славистиката и българистката, богослови, докторанти, студенти, клирици на БПЦ и други почитатели на словото на изтъкнатия наш духовник и църковен писател от Късното славянско средновековие. Свещеноначалието на Българската православна църква взе участие в културното мероприятие в лицето на Варненския и Великопреславски митр. Йоан, а ректорското ръководство на Софийския университет беше представено от зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Георги Вълчев. Присъства лично и проф. д.ф.н. Валери Стефанов, директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, реализирало новото и изключително ценно издание.

Книгата, която започва с встъпителна научна студия от преводача, проф. Спасова, съдържа още речта на митр. Григорий пред Констанцкия събор от 1418 г. и 18 негови проповеди, формирали като устойчив състав първата в славянските литератури книга със събрани съчинения на един автор само две-три десетилетия след неговата кончина.

Представянето беше водено от отговорния редактор проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова, която предостави думата за изказвания на митр. Йоан, доц. Вълчев, проф. Спасова, проф. д.ф.н Татяна Славова и проф. Николай Червенков – първия ректор на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“.

В изказването си митр. Йоан акцентира върху значимостта на проповедта за богослужението и посланието на Църквата, като изрази и своето възхищение от изящното слово на проповедника Григорий Цамблак, от неговата задълбоченост и пастирска проникновеност. Архиереят сподели радостта си от факта, че вдъхновеното слово на средновековния духовник оживява днес за нас благодарение на преводаческия труд на проф. Спасова. Митр. Йоан изрази и своята увереност, че Сам Бог е избрал преводача, който да предаде словото на Григорий Цамблак на съвременен български език, а проф. Спасова е извършила това както с отговорността и обективността на научния изследовател, така и с дълбоко разбиране на съдържанието на духовните послания на автора.

От своя страна проф. Тотоманова говори по въпроси от езиковедски характер, свързани с този превод, като подчерта, че работата на проф. Спасова по словата на митр. Григорий, включени в настоящото издание, е продължила повече от две десетилетия. Тя изтъкна, че предоставеното на българския читател издание включва част от проповедническото наследство на именития наш духовник, формирана още около средата на петнадесетото столетие, недълго след неговата кончина, което е категорично свидетелство за широката известност и авторитет още приживе на творчеството на даровития български писател.

IMG 5796

Проф. Спасова, на свой ред, представи пред гостите откъси от текстовете на Григорий Цамблак, демонстрирайки как неговото слово звучи в оригинал, а след това и в превод на съвременен български. Тя сподели, че изпитва респект пред словото и таланта на Григорий Цамблак и че се страхува дали е успяла да предаде на съвременен български не само смислово еквивалентно, но и стилово правдоподобно средновековния език на проповедите. Говори и за богословската ерудиция и боговдъхновеност на проповедника Григорий Цамблак и благодари на всички, участвали в осъществяването на изданието, като подчерта, че то е предназначено както за специалисти слависти, така и за широката аудитория на християнския читател, който се интересува единствено от съдържанието на проповедите и от посланията на техния автор (проповедите са издадени на езика на оригинала по най-ранния запазен руски препис от средата на 15 в. и в превод на съвременен български език).

В заключение проф. Спасова пожела на присъстващите чрез тази книга да успеят да приемат в домовете си човека и духовника Григорий Цамблак и да четат от нея по малко, но задълбочено, за да могат да се потопят в прекрасния език и изразност на нейния автор и да осмислят в дълбочина неговите послания.

Както вече писахме, част от текстовете на новата книга достигнаха в аванс до своите читатели далеч преди отпечатването ѝ благодарение на публикуването им, със съгласието на преводача, в Двери на православието. Така проповедническото изкуство на митр. Григорий доби популярност и се доказа твърдението му, че „Словото Божие не може да се върже“ (2 Тим. 2:9).

Новото издание е отпечатано по проект, финансиран от Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и затова няма да се продава в книгоразпространителската мрежа, но ще бъде достъпно в НБКМ и останалите водещи наши университетски и регионални библиотеки.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uhfcw 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски