Мобилно меню

2.2307692307692 1 1 1 1 1 Rating 2.23 (26 Votes)

nova bakalavДо 20 май ще се приемат документите на кандидат-студенти, които желаят да се обучават в бакалавърската програма на Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ – „Религията в Европа“.

„Религията в Европа“ е нова специалност на Софийския университет, инициирана от Богословския факултет, която стартира през академичната 2016-2017 година. През тази първа година ще се приемат само студенти в задочна форма на обучение. От следващата година ще се приемат студенти в редовна форма, държавна поръчка.

За завършилите преди въвеждането на матурите през 2008 г. ще има устен изпит по теология.

Студентите ще изучават в детайли трите монотеистични религии – християнство, ислям и юдаизъм, поставени в православен контекст. Програмата има два профила: „Християнство и юдаизъм“ и „Християнство и ислям“.

„Бързите процеси на глобализация и особено последните събития, свързани с бежанския поток през Балканите и със засиления миграционен процес в рамките на Европейския съюз, налагат потребността от усвояване на знания за традиционните за Стария континент религии и за разпознаване на опасностите от различни злоупотреби с тях, като се търси превенция от религиозния радикализъм във всичките му антихуманни измерения. Свидетели сме, че подценяването и дори пълното отричане на ролята на религията в личния и обществен живот води до слаба имунна система на обществото спрямо духовните предизвикателства на глобализма. Насърчаването на разбирателството между етноси, раси и култури в Европа е фундаментална ценност, която очертава все повече и религията като важен фактор в живота на иначе секуларизираната постмодерна цивилизация“, аргументират от Богословския факултет необходимостта от новата програма.

Повече за програмата и задължителните курсове на обучение можете да видите в страницата на „Религията в Европа“ – тук.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wa6hd 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Стреми се с всички сили да проникнеш със сърцето си дълбоко в църковните чтения и пения и да ги издълбаеш върху скрижалите на сърцето си.

Игумен Назарий