Мобилно меню

4.2 1 1 1 1 1 Rating 4.20 (5 Votes)

Media-11749-picОще два дни катедрата по Теология към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” приема кандидат-студентски документи на желаещите да се обучават във висшето учебно заведение. Документите се приемат до 2 юли включително. Кандидат-студентският изпит по Теология на Пловдивския университет за академичната 2014-2015 г. ще се проведе на 6 юли 2014 г. (неделя) от 9 ч. в сградата на Ректората на Пловдивския университет. Изпитът е устен, като в помощ на кандидат-студентите са разработени теми за КСИ, които могат да бъдат ползвани на сайта на Философско-историческия факултет: http://logos.uni-plovdiv.net/teologia.

Професионалната квалификация, която придобиват завършилите студенти е:

  • теолог
  • теолог – учител по религия

След завършването си студентите могат да продължат обучението си в хуманитарни магистърски и докторски програми в областта на богословието и в други научни направления.

Завършилите ОКС „Бакалавър”, Теология могат да работят:

  • в сферата на Българската православна църква като свещенослужители и църковнослужители ;
  • в сферата на образованието като учители по религия; преподаватели в средните и висши духовни училища;
  • в социалната сфера и др.

Приемане на кандидат-студентски документи:

Завършилите средно образование подават документи от 17 юни до 2 юли 2014 (вкл. в съботите и неделите) по един от следните начини:

  • В Ректората на ПУ, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив;
  • Документи за кандидатстване могат да се подават и онлайн в сайта на университета www. uni-plovdiv.bg;
  • В бюрата на ЦКПИ и НАПС от 17 юни до 2 юли 2014;

Телефон за кандидат-студентска информация: 032 261 303

Официален сайт на ПУ „Паисий Хилендарски”: www.uni-plovdiv.bg


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/9w8c8 

Разпространяване на статията:

 

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)