Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Религията в русенските училища - между "дребните" неудобства и интереса на учениците

Петък, 01 Февруари 2008 Написана от Росица Георгиева, ст.експерт по “Религия” в РИО - Русе
Обучението по религия е факт в съвременното българско училище. Вече десета учебна година това обучение се опитва да изгради у децата познание за Бога и за вечните човешки ценности, които съвременното ни общество или изкривява, или напълно загърбва и подменя.

Училищата в Област Русе са сред първите в България, които през учебната 1997/1998 година въведоха обучението по религия под формата на свободно избираем предмет (СИП). Обучението започва с около 80 ученици от І до ІV клас. Преподавателите са трима: Лора Мариянова, Борислав Мариянов и Ивайло Кръстев. С течение на времето интересът към предмета се засилва – както сред учениците, така и сред техните родители. Именно родителите са тези, които всяка година попълват молби и заявления от името на своите деца, за да бъдат включени в групите по религия.

В продължение на шест години (от учебната 1998/1999 до учебната 2003/2004 г.) преподаващите религия са само двама (Росица Георгиева и Валерия Лавчева), което се дължи не на липсата на интерес и желание за работа, а на неравностойното положение на учителите по религия (които обществото ни нарича “безработните богослови” и на които някой се опитвал да търси работа) спрямо другите учители.

През учебна 2006/2007 г. броят на учениците, изучаващи религия, е 916. Към 1.2.2008 г. 1150 ученици от І до ХІІ клас изучават предмета религия като СИП (1042 ученици) или ЗИП (108 ученици). Те са обучавани от 21 преподаватели (трима богослови и осемнадесет начални учители с преквалификация).

На територията на град Русе обучение по религия се провежда в три средни общообразователни училища, шест професионални гимназии и седем основни училища, а в областта обучение се води в училищата на седем населени места – градовете Бяла и Борово, селата Щръклево, Полско Косово, Копривец и Тетово.

Най-голям е интересът сред учениците от І до ІV клас (847 ученици). Изучаващите религия от V до VIII клас са 138. Учениците от ІХ до ХІІ клас, които изучават религия, са 165. За втора учебна година в СОУ “Йордан Йовков” се води обучение по ЗИП – “Религия” с ученици от ХІ и ХІІ клас.

Всички преподаватели се сблъскват с много трудности в своята работа – събиране на заявления за сформиране на групите всяка учебна година, липса на учебници (никой не финансира издаването на помагала за СИП), всеки учител сам подготвя и събира дидактични материали, които заплаща с лични средства. Към това можем да добавим и физическата невъзможност за преподавателите да проведат занятия с повече от десетина групи, тъй като при двусменен режим на работа в училищата часовете за СИП могат да бъдат провеждани като последни за първа смяна или като нулеви часове за втора смяна. На практика, ако се премахнат тези “дребни неудобства”, в часовете по религия би могло да се обхванат още по-голям брой ученици.

Тук е мястото да споменем, че организирането и провеждането на обучението по религия се ползва от подкрепата на Русенския митрополит Неофит, кмета на Община Русе г-н Божидар Йотов, служителите в Русенска митрополия, свещениците от енорийските храмове, началника на РИО – Русе, директорите на училищата, сдружение “Филантроп” и частни дарители. Без тяхната подкрепа не би имало обучение по религия, както няма такова обучение в някои области в България.

Учениците посещават часовете с желание, противно на мнението на някои “видни” социолози, които не отчитат фактора намалена раждаемост и намаляването на общия брой ученици в страната, както и на мнението на една анонимна родителска асоциация, която с лекота пренебрегва 14000 ученици, изучаващи религия в страната. Интересът към учебния предмет “Религия” в голяма степен се дължи именно на знанията, които дава този учебен предмет, както и на качествата на преподавателите. Затова този предмет трябва да стане равноправен на другите учебни предмети, включени в задължителната подготовка.

Радваме се, че в Русе пламъчето на религиозното обучение не загасва вече 10 години. Надяваме се да продължим започнатото и занапред благодарение на ентусиазма на преподавателите, желанието на децата, подкрепата на обществото и застъпничеството на Русенския митрополит Неофит.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/wra 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме