Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

 

eab3b8938b0818f4a582360b9c4e1496Акатист

в чест на преподобна Теофана

(в света българска царица Теодора, родом от влашкия княжески род Басараб)

Кондак 1

Преподобна Теофана, потомка на басарабски род и царица на България, отхвърли суетната слава, претърпя безчет беди и скърби и се посвети ня тежкия подвиг на отшелничеството; нека я прославим, като ѝ пеем: радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Икос 1

Ангели и човеци днес с радост почитат преподобна Теофана, от румънския народ родена, озарила земите на България със своя свят живот, с дълготърпението си в беди безчет и с отшелничеството си, чрез които придоби благодатта на Светия Дух. Нека я възхвалим достойно, като кажем:

Радвай се, дъще румънска!

Радвай се, царице и светице сред българите!

Радвай се, благословение за българския народ!

Радвай се, защитнице на православието!

Радвай се, пример за християнските съпруги и майки!

Радвай се, основателко на свети места и манастири!

Радвай се, ревностна разпространителко на светите писания!

Радвай се, щедра поддръжнице на всички бедни!

Радвай се, молителко, изпълнена с благодат!

Радвай се ти, която претърпя безропотно скърби и унижения!

Радвай се, монахиньо, ревностна в пост и бдения!

Радвай се, небесна застъпнице за нашето спасение!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 2

Благословена потомка на първия владетел на румънската земя, ти беше благословена и донесе радост на родителите си, а цялата страна, като те видя, първата наследница на престола, въздаде слава на Животодателя Христос и пееше: Алилуйя!

Икос 2

За дар Божи те приеха твоите родителите и затова при кръщението получи името Теодора, което ти украси с благодатта на Светия Дух, изобилно изляна върху тебе чрез светите тайнства, и затова ти казваме:

Радвай се, плод избран от корена на княжеския род!

Радвай се, приела второ рождение чрез кръщението!

Радвай се ти, която си запечатана с дара на Светия Дух!

Радвай се ти, която си хранена с Хляба на живота на светата литургия!

Радвай се ти, която си възпитана в Божията любов!

Радвай се ти, която от ранна детска възраст познаваш Свещеното Писание!

Радвай се, дете, свикнало на смирена молитва!

Радвай се ти, която възлюби освещаващите богослужения!

Радвай се, жадуваща съвършенството!

Радвай се, пазителко на чистотата!

Радвай се, дъще на Царя Христос!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 3

Винаги си била покорна на родителите си според Божията заповед, като знаеше, че молитвите на родителите укрепват основите на домовете на децата им. Затова с готовност и покорство към баща си ти прие да бъдеш жена на българския владетел Иван Александър и възпя Христос с: Алилуйя!

Икос 3

С вяра ти прие тайнството брак и даде обет да бъдеш вярна на своя съпруг докрай, и така донесе радост на румънския и на български народ, побратимени от една и съща свята праведна вяра, за което ти принасяме тези песни:

Радвай се ти, която винаги се молиш за съпруга и децата!

Радвай се, застъпнице за твоя народ!

Радвай се ти, която носиш разбирателство между народите!

Радвай се ти, която с преминаването на реката благослови Дунава!

Радвай се ти, която си тайнственото светило на Балканите!

Радвай се, съпруго, предана на вярващия съпруг!

Радвай се ти, която превърна дома си в място за молитва!

Радвай се ти, която всекидневно се хранеше със словата на Писанието!

Радвай се, защото ти познаваше и следваше житията на светците!

Радвай се, покровителко на съпругите, жадуващи рожба!

Радвай се, водителко на християнските семейства!

Радвай се, мъдра господарке на твоя дом!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 4

С Божието благословение ти даде на света дъщеря и трима сина, в чиито души пося Христовата любов, молитва, смирение и мъдрост, като ги подготви да станат вярващи и праведни владетели, така че с чиста съвест винаги да пеят на Пресветата Троица: Алилуйя!

Икос 4

Ти имаше приснодевата Мария Богородица за пример, но и за гореща застъпница в трудностите на живота. Благословена от нейната благодат, ти беше вярна съпруга и любяща майка на своите деца, заради което ти казваме:

Радвай се, лоза доброплодна тялом и духом!

Радвай се, майко, водена от Божията майка!

Радвай се, грижовна възпитателко на твоите синове за тяхното израстване!

Радвай се ти, която и духовно ги възпита чрез добри навици!

Радвай се ти, която им вдъхна любовта към Христос!

Радвай се ти, която вложи в душите им милост към ближните!

Радвай се ти, която съчета вярата с любовта към народа!

Радвай се ти, която възпита чедата си в светото православие!

Радвай се, молителко за родители и деца!

Радвай се, пример за християнските майки!

Радвай се, наставнице на невинни младенци!

Радвай се, покровителко на нуждаещите се от напътствие младежи!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 5

Когато твоят съпруг стана цар на цяла България, ти също с радост прие царското достойнство, но в ума си осъзна, че тази чест е временна и носи много скърби, затова смирено се нарече рабиня на Христос, Царя на всичко, на Когото пееше: Алилуйя!

Икос 5

Когато царуваше на търновския престол, ти пренебрегна почивката и удобствата на двореца, като работеше за духовното изграждане на народа и неговите водачи. Затова винаги постоянстваше в молитвата, в духовните подвизи и в милосърдието, за което получи похвали като тези:

Радвай се, последователко на небесната Царица!

Радвай се, извор на милостта!

Радвай се, защитнице на вдовиците!

Радвай се, хранителко на гладните!

Радвай се, грижовнице на сираците!

Радвай се, изцерителко на болните!

Радвай се, наствнице на младите!

Радвай се, опора на старците!

Радвай се, помощнице на безпомощните!

Радвай се, успокоителко на смутените!

Радвай се, утешителко на скърбящите!

Радвай се, покровителко на самотните!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 6

За добродетелните си трудове, премъдра, ти получи голяма подкрепа, когато се молеше пред светите мощи на светите Филотея, Петка и Теофана, които тогава бяха в Търново. Затова и сега заедно с тях и ангелите пеете на небето: Алилуйя!

Икос 6

Страшни скърби те сполетяха, пресвета, когато погреба двама от синовете си, убити във войните; ти обаче не се поклати, защото духовните ти основи бяха върху скалата на вярата в Христос, Който пострада, умря и възкръсна за нас. Затова и ние те хвалим, като казваме:

Радвай се ти, която на земята си имала много скърби!

Радвай се ти, която не се огъна под тежестта на бедите!

Радвай се, застъпнице за покойните си синове!

Радвай се, пример на непоклатима вяра!

Радвай се, свидетелко за безсмъртието на душите!

Радвай се ти, която очакваш възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век!

Радвай се ти, която се уподоби на скърбящата Христова майка! 

Радвай се ти, която роди синове за царството небесно!

Радвай се, майко на славни защитници на християнството!

Радвай се ти, която укрепи православната вяра и тя оцеля под езическо иго цели пет века!

Радвай се, безкръвна страдалке и защитнице на вярата!

Радвай се ти, която чрез сълзи направи душата си плодоносна!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 7

От писанията на светите отци ти се научи на утеха в беди и усърдие в духовните трудове, затова създаде първо в Ловеч, после в Търново и Видин школи, където книжовниците превеждаха от гръцки и записваха на славянски духовните слова на великите учители и светители, както и житията на светците, които ти четеше и прославяше Бога, като Му пееше: Алилуйя!

Икос 7

Заедно с цар Иван Александър ти помогна да се изградят църкви и манастири, крепости на светостта и на спасителното учение, чрез които хората укрепваха в правата вяра, отвръщаха се от заблудите и греховете, следваха евангелския живот и вършеха добри дела, като ти казваха:

Радвай се, майко духовна!

Радвай се, любителко на красотата на Божия дом!

Радвай се, украсителко на църквите с избрани благоухания!

Радвай се, поддръжнице на монашеските общности!

Радвай се, поклоннице на Бачковската обител!

Радвай се, ктиторке на Ивановските скални църкви!

Радвай се ти, която положи основния камък на Килифаревската обител!

Радвай се, покровителко на църквата „Свети Никола“ в Несебър!

Радвай се ти, която принесе дарове в обителта на Божията майка Елеуса*!

Радвай се ти, която украси Драгалевската обител!

Радвай се ти, която обичаше светите служби на Църквата!

Радвай се ти, която чрез молитвите си сама се превърна в храм!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

* Ελεούσα – милваща, милостива

Кондак 8

Заобиколена от суматохата на царския двор, ти не пренебрегна духовния живот, възнасяше непрестанни молитви за твоята душа, за страната и за целия свят; така твоята ревност към Бога и към светците и твоето благочестие станаха известни на всички, заради което народът те нарече благоверна и благочестива царица и възпяваше Бога: Алилуйя!

Икос 8

Присърце ти беше непрестанната молитва и като призоваваше сладкото име на Иисус Христос, Божия Син, ти прогони изкушенията на врага, пазеше чисти помислите си и така се изпълни с пречистващата светлина и освещаваща благодат. Затова те почитаме, като казваме:

Радвай се, царице, любителко на тихата молитва!

Радвай се ти, която господстваше над падналата природа!

Радвай се, смирена молителко!

Радвай се, вестителко на светите слова!

Радвай се, уме, който разбираш думите на молитвата!

Радвай се, сърце, обиталище на молещия се ум!

Радвай се, красноречива жертвоприносителко!

Радвай се ти, която очисти душата си от страсти!

Радвай се, приемнице на небесни дарования!

Радвай се, съсъд на божествената благодат!

Радвай се ти, която си научила и другите на молитвата на ума!

Радвай се, светилник на исихазма, който ражда светци!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 9

Врагът на човешкия род, като искаше да унищожи духовното ти израстване, с което ти сияеше в Търново като светлина, поставена на светилник, те подложи на тежко изпитание чрез твоя съпруг, който, разпален от страст, те напусна и те прогони от царския дворец. А ти, света, която знаеше от житието на праведния Йов целта на бедите, принесе песен на Бога: Алилуйя!

Икос 9

Чрез непоколебимата си вяра в милостивия Бог ти превърна бедата във възможност за духовно израстване и, отхвърлена от земния цар, ти се посвети да служиш всеотдайно на небесния Цар, и защото прие монашеския образ, слушаш от нас това:

Радвай се ти, която винаги си имала Господ, Жениха на душата!

Радвай се ти, която с посвещаването си в монашество ясно показа преданост към Христос!

Радвай се ти, която прие името на светата царица Теофана Цариградска!

Радвай се, последователко на нейните страдания и благодеяния!

Радвай се ти, която имаше смирена мисъл!

Радвай се ти, която се отдаде на послушание в манастира!

Радвай се, победителко на негодуванието!

Радвай се, прогонителко на неблагодарността!

Радвай се, озарена от свята радост!

Радвай се, поддръжнице на подвизаващите се монаси!

Радвай се ти, която постоянстваше в поклоните и постите!

Радвай се, любителко на всенощните бдения!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 10

Ти поиска благословение и напътствие от свети Григорий Синаит, но също и от други свети отци, негови ученици, като знаеше, че „тези, които нямат ръководство, падат като листа и тяхното спасение е в напътствието“. Затова, като напредваше в духовния възход, ти от сърце пееше на Спасителя Христос: Алилуйя!

Икос 10

От духовните отци на твоето време ти, преподобна Теофано, се научи да слушаш, да придобиваш мир и умната молитва, чрез които достигна велики духовни висоти и сама стана духовен водач и пример за другите в нужда. Затова ти казваме с възхита:

Радвай се, духовна дъще на свети Григорий Синаит!

Радвай се, духовна дъще на преподобни Теодосий Търновски!

Радвай се ти, която увещаваше към съвършенство благочестивия Ромил Бдински!

Радвай се, пример на святост за бъдещия патриарх Евтимий!

Радвай се, икона на смиреното търпение, пример за християнките по света!

Радвай се, образец за монасите подвижници!

Радвай се, защитнице на правата спасителна вяра!

Радвай се ти, която възвести Господ Иисус за Христос (Месия)!

Радвай се ти, която устоя на лъжеученията на времето!

Радвай се ти, която се бори против изгубените души на адамити и богомили!

Радвай се, приемнице на нетварната божествена благодат!

Радвай се ти, която подобаващо носиш името на Богоявлението (Теофания)!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 11

Когато се възцари твоят син Иван Срацимир, видинският цар, ти го последва и беше добър съветник на него и на жена му Ана, също румънка от басарабския род; там ти обогати духовния живот на града и хората, които се радваха, благодаряха на Бога и пееха: Алилуйя!

Икос 11

Ти помоли своята благочестива снаха Ана да нареди превода и преписването на душеполезни писания, като прочутия видински сборник с житията на свети жени, за да бъдат пример за богоугоден живот. Затова искрено те възхваляваме:

Радвай се ти, която с умната молитва се уподоби на праведната Анна, майката на Самуил!

Радвай се, последователко на праведната Елисавета в пророческия дар!

Радвай се, подобна по мъдрост на мъченица Екатерина!

Радвай се ти, която изповедвяше Светата Троица като девицата Варвара!

Радвай се ти, която беше милостива като света Филотея Търновска!

Радвай се ти, която се украси с добродетели като света Петка Българска!

Радвай се ти, която последва духовния подвиг на света Теофана Цариградска!

Радвай се ти, която проповядваше вярата като дякониса Татяна!

Радвай се ти, която се молиш заедно с великомъченица Неделя!

Радвай се ти, която носиш същата чест като света Теодора от Сихла!

Радвай се ти, която беше пример за владетелката Милица, съпруга на бесарабския воевода!

Радвай се ти, на която се оприличи Мария Брънковяну в търпенето на несгодите!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 12

Като място за отшелничество ти основа Алботинския скит, вкопан в скала недалече от Видин; там ти посвети последните години от живота си на Бога в пост, молитва и бдение, там верният народ се събираше на празници и слушаше твоята майчина молитва и твоята нежна песен: Алилуйя!

Икос 12

Достигнала голяма духовна висота, Христос благоволи да те приеме в небесните обители, като не ти позволи да видиш със земните си очи падането на Видин под езическа власт. Тогава, като предаде духа си в Божиите ръце, ти премина при Господ и беше изпратена с големи почести, оплакана от целия народ, който ти викаше така:

Радвай се ти, която с делата си проповядваше правата вяра!

Радвай се, проповеднице на Божията любов!

Радвай се, огледало на небесната милост!

Радвай се, духовна благодетелко на православния народ!

Радвай се, духовна майко на всички, независимо от кой народ са!

Радвай се, наставнице на всички вярващи от областта на Тимок!

Радвай се, покровителко на тяхното наследство до днес!

Радвай се ти, която сияеше с жертвена любов!

Радвай се, просветилко на умовете на вярващия народ!

Радвай се ти, която се молиш православието да възсияе по целия свят!

Радвай се, изцелителко на болестите на нашите тела!

Радвай се, застъпнице за спасението на нашите души!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 13

О, преподобна майко Теофано, която украси със светлината на светостта родовете на твоите предци, моли се усърдно за нас, които с вяра те почитаме, та укрепени във вярата, надеждата и любовта, да преодоляваме изкушенията от невидимите врагове и вечно да пеем на Пресветата Троица: Алилуйя! (Този кондак се казва 3 пъти).

Икос 1

Ангели и човеци днес с радост почитат преподобна Теофана, от румънския народ родена, озарила земите на България със своя свят живот, с дълготърпението си в беди безчет и с отшелничеството си, чрез които придоби благодатта на Светия Дух. Нека я възхвалим достойно, като кажем:

Радвай се, дъще румънска!

Радвай се, царице и светице сред българите!

Радвай се, благословение за българския народ!

Радвай се, защитнице на православието!

Радвай се, пример за християнските съпруги и майки!

Радвай се, основателко на свети места и манастири!

Радвай се, ревностна разпространителко на светите писания!

Радвай се, щедра поддръжнице на всички бедни!

Радвай се, молителко, изпълнена с благодат!

Радвай се ти, която претърпя безропотно скърби и унижения!

Радвай се, монахиньо, ревностна в пост и бдения!

Радвай се, небесна застъпнице за нашето спасение!

Радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Кондак 1

Да възхвалим преподобната Теофана, потомка на басарабския род, която отхвърли суетната слава и претърпя много беди и скърби като прие отшелничеството; да я възпеем: радвай се, преподобна майко Теофано, усърдна подвижнице!

Молитва към преподобна Теофана:

Преподобна майко Теофано, потомка на басарабския княжески род, благосклонно приеми похвалите, които ти принасяме, като подобаващо почитаме добродетелния живот, търпението в скърбите и в монашеските лишения, чрез които ти стана достойна обител на сиянието на божествената благодат и получи на небето вечна награда от Спасителя Христос, на Когото усърдно се молиш за нас.

Ти, която беше покорна дъщеря на първия румънски владетел и вярна съпруга на българския цар Иван Александър, покровителствай страната, в която си родена, и страната, в която царуваше и се подвизаваше, просвети румънския и българския народ и техните водачи, и ги насочи да изпълняват Божията воля за добруването на народите ни. Ти, която беше предана съпруга, помогни на християнските семейства и им дай единство, мир и разбирателство. Ти, която беше толкова всеотдайна майка, пази децата от всички страдания и им дай сили да обичат учението, добротата и мъдростта. Ти, която претърпя много страдания и беди, дай духовна утеха на всички, подложени на изпитания от различни болести и житейски скърби и им вдъхни надежда в Божията грижа и любов. Ти, която завърши живота си в монашески трудности, води и подкрепяй монасите в невидимата бран със страстите и изкушенията, и им помогни да придобият чистата молитва и другите добродетели.

Обхвани целия свят в молитвата си и доведи изгубените до познание на истината. Изпроси опрощение на греховете и поправяне на живота за всички нас, за да заслужим да придобием вечни блага, като прославяме Отец и Син, и Свети Дух во веки-веков. Амин.

Тропар, глас 5

Всички с любов и усърдие достойно да почетем днес преподобната Теофана, избрана басарабска потомка и славна българска владетелка, която прие ангелски образ, дълго време се подвизава в пост и бдения и чудно просия чрез светия си живот.

Богородична песен

Достойно е, наистина, да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна, и майка на нашия Бог, по-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, истинска Богородица, ние те величаем.

Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, по молитвите на Твоята пречиста майка и на всички светии помилвай ни и ни спаси! Амин!

Превод: Камелия Константинова и Красимира Алексиева. Редакция: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/d6ykd 

Разпространяване на статията: