Мобилно меню

4.9761904761905 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (168 Votes)

IMG 2150Глас 1, утринно евангелие 1

В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА.

След Шестопсалмието, Бог Господ, глас 1, и пеем два пъти възкресния тропар, Слава и нине, възкресен Богородичен.

Възкресен тропар, глас 1:

Когато гробът беше запечатан от юдеите и войниците пазеха Твоето пречисто тяло, Ти възкръсна на третия ден, Спасителю, като дари живот на света. Затова небесните сили Ти пееха, Животодателю: слава на Твоето възкресение, Христе! Слава на Твоето царство! Слава на Твоя промисъл, единствен Човеколюбец! (2 п.)

Богородичен: Когато Гавриил ти каза „Радвай се!“, Дево, тогава едновременно с думите му в тебе, светия Кивот, се въплъти Владиката на всичко, както предсказа праведният Давид – ти се оказа по-просторна от небесата, носейки своя Творец. Слава на Вселилия се в тебе; слава на Произлезлия от тебе; слава на Освободилия ни чрез твоето раждане.

Малка ектения: Защото Твоя е властта и Твое е царството…

След 1-во стихословие седални възкресни, глас 1, подобен:

Гробът Твой, Спасителю, войниците пазеха, и станаха като мъртви, когато ангелът се яви да проповядва на жените възкресението. Тебе славим – Унищожителят на тлението, пред Тебе падаме – Възкръсналия от гроба и единствен наш Бог.

Стих: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33)

Към кръста доброволно си прикован, Щедри, в гроба беше положен като мъртъв, Животодавче, съкрушил си властта на силните със Своята смърт. От Тебе затрепереха вратата адови, Ти като Единствен Човеколюбец възкреси отвека умрелите.

Слава, и ныне, Богородичен: Ние, които с любов прибягваме към твоята доброта, знаем, че си Майка Божия и наистина Дева си останала след раждането. Ние, грешните, те имаме за единствена защита, чрез тебе придобихме спасение при изкушенията, единствена непорочна.

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе въздаваме слава…

След 2-ро стихословие, седаленглас 1

Подобен: Камени запечатану

Жените дойдоха подранили на гроба и като видяха ангела, се изплашиха: гробът излъчваше живот, чудото ги удиви; затова отидоха и проповядваха на учениците възкресението; единствено могъщият и силен Христос плени ада и възкреси със Себе Си всички тленни, като със силата на кръста премахна страха от осъждането.

Стих: Ще (Те) славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса! (Пс. 9:2)

На кръста беше прикован, Животе на всички, и си станал като мъртвите, Безсмъртни Господи, възкръснал си тридневен, Спасителю, като въздигна Адам от тлението. Затова и силите небесни Те възпяват, Животодателю Христе: слава на Твоето възкресение, слава на Твоето снизхождение, единствен Човеколюбец!

Слава, и ныне, Богородичен: Марийо, осветен съд на Владиката, издигни нас, които паднахме в пропастта на лютото отчаяние, прегрешения и скърби. Ти си на грешните спасение, помощ и крепка защита, и спасяваш твоите раби.

„Благословен си Ти, Господи“, Глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като унищожи силата на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички?“ Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях и каза: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.“

Слава

Да се поклоним на Отец и на Неговия Син, и на Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И нине

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Въплътеният от тебе Бог и Човек вдигна отпадналите от този живот. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе, Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Възглас: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 1:

Покаянието на разбойника окраде рая, а плача на мироносиците възвести радостта, защото Ти възкръсна, Христе Боже, като дари на света велика милост.

(Степенны) Стъпални, гл. 1:

Антифон 1, Пс. 119

Чуй моята болка, когато скърбя Тебе призовавам, Господи.

Непрестанно божествено желание е присъщо на пустинниците, защото са извън суетния свят.

Слава, И ныне: На Светия Дух чест и слава подобава, както на Отца заедно със Сина, затова да възпеем единовластната Троицата.

Антифон 2, Пс. 120

Като ме издигна във висините на Твоите закони, просвети ме, Боже, с добродетели, за да Те възпявам.

Вземайки ме с десницата Си, Слове, съхрани ме и ме пази, да не ме изгори греховният огън.

Слава, И ныне: Чрез Светия Дух се обновява цялото творение и се връща в първоначалното състояние, защото Той е равномощен с Отец и Словото.

Антифон 3, Пс. 123

Когато ми казаха: да отидем в Господния двор, – развесели се духът ми, зарадва се сърцето ми.

Голям страх има в дома Давидов, защото там са поставени престоли, за да бъдат съдени всички земни племена и народи.

Слава, И ныне: На Светия Дух е достойно и трябва да се принася чест, поклонение, слава и власт, както на Отца и Сина, защото Троицата е Единица по естество, а не по лица.

Прокимен, глас 1:

Ще се вдигна сега, казва Господ, ще туря в безопасност оногова, когото искат да уловят. (Пс.11:6) Стих: Думите на Господа са думи чисти, сребро, очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено. (Пс. 11:7) (и пак прокимена).

Евангелски чин. Утренно евангелие 1.

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50

Славагл. 6: По молитвите на безсребърниците, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И ныне: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

СтихПомилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира: Възкръсна Иисус от гроба, както предрече, дарува ни живот вечен и велика милост.

ДяконътЛитийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите и човеколюбието:

Кондакглас 1Подобен: Егда приидеши:

Ти възкръсна от гроба в слава като Бог, и съвъзкреси света. Човешкото естество Те възпя като Бог и смъртта изчезна. Адам ликува, Владико, а Ева сега, избавена от оковите, се радва и казва: Ти си, Христе, Който даряваш възкресние на всички!

Икос: Да възпеем като всесилен Бог Този, Който възкръсна на третия ден и строши вратите на ада, и вдигна ония, които от векове са в гробовете, Който благоволи да се яви на мироносиците и да каже първо на тях „Радвайте се“, и Който възвести радостта на апостолите, защото единствен е Животодател. Затова жените с вяра благовестиха на учениците знаменията на победата, а адът стене и смъртта ридае, но светът се весели и всички хора се радват, защото Ти, Христе, заряваш възкресение на всички.

Синаксар: В 31-я ден на месец януари празнуваме пренасяне на мощите на светите безсребърници и чудотворци Кир и Йоан (+311) и на светите мъченици Серапион и Папий. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай и ни спаси. Амин.

Катавасии на Сретение Господне, глас 3 (Превод: проф. Иван Желев Димитров)

1. Слънцето някога огря (букв. заора из) сушата, която поддържа бездната, защото водата като стена застина от двете страни, докато хората вървяха пеша и богоугодно пееха: Да възпеем Господа, защото Той славно се прослави!

3. Утвърди, Господи, твърдинята на онези, които на Тебе се покоряват – Църквата, която Ти си придоби с Твоята честна кръв.

4. Твоята добродетел, Христе, надвиши небесата, защото, произлязъл от ковчега на Твоята светиня, Ти си бил видян като младенец в храма на славата Си, носен в обятията на Твоята нетленна майка, и всичко се изпълни с възхвала към Тебе.

5. Когато Исаия видя предобразно Бога, извисен на престола и тържествено носен от ангели на славата, извика: о, аз, окаяният, видях пророчески Бога, приел тяло, да господства над незалязващата светлина и мира!

6. Старецът, като видя с очите си спасението, дошло от Бога за хората, извика към Тебе: Христе, Ти си мой Бог!

7. Тебе, Бог-Слово, Който сред огъня освежи момците, изповядващи Бога, и се засели в нетленната Дева, ние възхваляваме и благочестиво пеем: благословен е Бог на нашите отци.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8. Момците, защитници на вярата в Бога, обгърнати от неудържимия огън, но незасегнати от пламъците, пееха божествена възхвала: благославяйте Господа, всички Негови дела, и Го превъзнасяйте във всички векове.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

Песен 9, гл. 3

Богородице, единствена надежда за християните, запази, подслони и защити уповаващите се на теб.

Нека, вярващи, да прозрем предобраз в закона, сянката и писанието: всяко мъжко, което разтваря утроба, е посветено на Бога; и затова да величаем първородното Слово, Сина на безначалния Отец, родено като първо дете от майка без мъж!

Малка ектения

С: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…

Светилен

Свят Господь Бог наш. Ексапостиларий 1:

Гл. 2

На Галилейската планина да се качим с учениците, така че чрез вяра да виждаме и чуваме Христос да казва, че Той е получил власт както на небето, така и на земята, и да научим как да кръщаваме всички народи, в името на Отца и Сина и Светия Дух, и как Той винаги е със Своите таинници, до края на времето, както обеща.

За светците, гл. 3:

О, свети безсребърници и чудотворци Кир и Йоан, тъй като сте получили от Владиката благодатта да лекувате и изцелявате, ние ви молим да излекувате недъзите както на нашите души, така и на нашите тела.

Богородичен: Ти си силната защита, която всички ние, грешниците, притежаваме сега, всехвална Богородице. Молим се да накараш твоя Син да бъде милостив към нас, о Дево, пълна с божествена благодат.

На хвалитните стихири, възкресни, глас 1:

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. Пс.149:9 

Възпяваме Твоето спасително страдание, Христе, и славим Твоето възкресение.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. Пс.150:1

Като си претърпял кръст и си обезсилил смъртта, и си възкръснал от мъртвите, Господи, умиротвори живота ни, защото единствен си всесилен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс.150:2

Христе, Който плени ада и възкреси човека чрез Твоето възкресение, удостой ни с чисти сърца да Те възпяваме и славим!

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс.150:3

Славим Твоето божествено снизхождение и Те възпяваме, Христе, защото си се родил от Девата без да се отделяш от Отца, пострада като човек и доброволно претърпя кръста, възкръсна от гроба, сякаш излезе от брачна стая, за да спасиш света. Господи, слава на Тебе!

Други стихири, за безсребърниците, гл. 4.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс.150:4)

Да възпеем днес мъчениците Кир и Йоан, които светят със светлината на Светата Троица;  твърдите основи на християнската вяра, и цветята, издаващи сладък аромат на сигурното и истинско свещено познание на Бог за всички. Нека достойно  всички ги възхваляваме като велики безсребърници, които винаги се молят на Христос, Господа човеколюбец.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс.150:5-6) 

Същия.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс.9:33)

Вие, всеблажени мъже, наистина бяхте лекари на нуждаещите се, незалязващи звезди на светата християнска вяра, и вие я изповядахте с думи и дела, свидетелствахте с мъчениците, и наистина получихте от Господа венците на победата, славни и мъдри Йоане и Кире. А сега вие непрестанно и упорито молите Господа и Спасителя за нас.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

С двамата благочестиви мъже, мъчениците Кир и Йоан, се възхищават най-прекрасните девици на Христос днес, като участват в тяхната светлина и великолепна слава, и те величаят Господа, Който ги е насърчил и укрепил, затова се молят Той да освободи от тление и опасностти тези, които сега предано почитат тяхната скъпа памет.

Слава,

Утринна евангелска стихира, глас 1:

Учениците бързаха към планината за възнесението на Господа от земята. Там Господ им се яви, а Те Му се поклониха. И Му бе дадена властта над вселената, а те бяха изпратени по целия свят да проповядват възкресението от мъртвите и възхождането на небесата. Този, Който никога не лъже, обеща да бъде с тях во веки, Христос, нашия Бог, и Спасителя на нашите души.

И ныне, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Слава на Тебе, който ни показа светлината. Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. 

Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават. 

Свети Боже, свет Крепки, свети Безсмъртни, помилвай ни.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух. И сега и винаги и во веки веков. Амин.

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6fqkr 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]